Oferte locuri de munca top

Cum ar putea fi facilitate investitiile in sistemele de irigatii

Investițiile în sistemele de irigații, realizate atât din fonduri naționale, cât și din fonduri europene, ar putea fi realizate mai ușor. Cum în prezent investițiile în sistemele de irigații sunt de mult ori blocate din lipsa acordului scris al proprietarilor terenurilor, o nouă propunere legislativă are în vedere eliminarea acestui pas birocratic.

Astfel, doi deputați au propus ca Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, organizațiile și federațiile să beneficieze de un drept de servitute legală de trecere subterană, de suprafață sau aeriană și de un drept de uz asupra terenurilor proprietate publică sau privată ale persoanelor fizice sau juridice.

Este vorba de terenurile situate în vecinătatea amenajărilor de îmbunătățiri funciare, a sistemelor de irigații sau desecare și drenaj, precum și a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului.

În acest mod se înlocuiește acordul scris al proprietarilor întrucât sunt multe situații când investițiile sunt îngreunate sau blocate din cauza faptului că proprietarii nu pot fi identificați.

Dreptul de servitute și dreptul de uz au ca obiect utilitatea publică a bunurilor din fondul dominant va fi realizată cu titlu obligatoriu pe toată existența acestora. De asemenea, drepturile vor fi exercitate fără înscriere în cartea funciară și cuprind dreptul de folosință, întreținerea, reparațiile și paza integrității respectivelor bunuri.

Totodată, propunerea mai prevede ca agenția, organizațiile și federațiile să încheie cu proprietarii terenurilor afectate de exercitarea dreptului de servitute și a dreptului de uz o convenție-cadru, în scopul acordării de indemnizații și despăgubiri. Convenția va fi încheiată în termen de maximum 30 de zile de la solicitatea proprietarilor afectați.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus