Oferte locuri de munca top

Cum vor fi consultate IMM-urile asupra impactului unor noi proiecte normative

Va fi simplificat procesul prin care este realizată consultarea întreprinderilor mici și mijlocii pentru a determina impactul unui proiect de act normativ asupra acestora, în cadrul testelor IMM. Aceasta conform unui proiect de Ordonanță de Urgență lansat în consultare publică.

Astfel, în aplicarea Testului IMM va fi consultat un eșantion mai mare și mai reprezentativ de IMM-uri, iar din Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii vor face parte: membrii desemnați de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale, camere de comerț și industrie, patronate și organizații neguvernamentale de reprezentare a întreprinderilor mici și mijlocii, cadre universitare, cercetători, economiști și organizații ale mediului asociativ și sindicate.

Vor fi introduse mai multe modalități de consultare pe care le poate utiliza inițiatorul proiectului, precum: sondaj online, mese rotunde, forumuri și consultări online.

De asemenea, raportul privind aplicarea Testului IMM va conține în mod obligatoriu o rubrică cu sarcinile administrative introduse pentru întreprinderile mici şi mijlocii, precum și cu cele eliminate.

În elaborarea actului normativ cu impact asupra întreprinderilor mici și mijlocii, inițiatorul se va asigura de respectarea principiului numărului constant, respectiv, în cazul introducerii unei sarcini administrative, va elimina obligatoriu cel puțin o alta existentă.

Totodată, inițiatorul actului normativ va trebui să țină cont de propunerile rezultate în urma consultărilor care au stat la baza aplicării Testului IMM, în vederea finalizării proiectului de act normativ, prevedere care nu exista până în prezent.

Propunerile mai vizează modificarea listei instituțiilor, fiind introdus și Parlamentul, care în cadrul competenței lor, de inițiatori ai unor proiecte de acte normative principale cu impact asupra mediului de afaceri vor supune aceste proiecte, înainte de a fi transmise spre avizare, analizei Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii(GEIEAN).

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

 

 

Sus