Oferte locuri de munca top

Cum vor fi ajustate preturile materialelor de constructii in contractele de achizitie publica

Urmează să intre în vigoare modalitatea de ajustare a prețului contractelor de achiziție publică de lucrări aflate în derulare, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor. Ordonanța de Urgență prin care ca fi posibilă acest lucru a fost aprobată ieri de către Guvern, urmând să fie publicată în Monitorul Oficial.

Ajustarea se va face prin aplicarea unui ”coeficient de ajustare”, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costurilor materialelor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor.

În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a OUG, autoritățile de management responsabile pentru managementul și implementarea asistenței financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeană vor proceda la elaborarea reglementărilor pentru punerea în aplicare a noilor prevederi.

Cum se va realiza ajustarea contractelor

Ajustarea se va aplica contractelor de achiziție publică de lucrări aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate, integral sau parțial, din fondurile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea finanțelor publice nr. 500/2002, încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016.

Ajustarea poate fi facută indiferent de durata de execuție și chiar dacă în documentația de atribuire inițială nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preț.

Conform ordonanței, ajustarea va fi aplicată restului de executat și se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga durată a derulării contractului, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului având la bază situațiile de lucrări însușite de executant, diriginte de șantier și autoritatea contractantă.

Contractanții vor justifica solicitarea de ajustare a prețului prin raportare la indicii de cost în construcții, diseminați de către Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, tabelul 15 „Indicii de cost în construcţii pe categorii de obiecte şi pe elemente de structură”.

Ponderile materialelor de construcții, exprimate procentual, utilizate pentru determinarea valorii aferentă cheltuielilor cu materiale din solicitarea de plată, se determină de către contractant în funcție de categoriile principale de lucrări de construcții și de tipurile de obiecte de construcții prevăzute în Buletinul Statistic de Prețuri, prin raportare la obiectul contractului de achiziție publică de Lucrări, astfel:

* clădiri rezidențiale noi – 47,31%;

* clădiri nerezențiale noi – 45,82%;

* construcții inginerești noi – 47,21%;

* clădiri rezidențiale reparații capitale – 37,76%;

* clădiri nerezențiale reparații capitale – 42,42%;

* construcții inginerești reparații capitale – 33,89%;

* clădiri rezidențiale reparații – 42,82%;

* clădiri nerezențiale reparații – 46,95%;

* construcții inginerești reparații – 46,82%.

În cazul obiectivelor/proiectelor de investiții alcătuite din mai multe obiecte de investiții, valoarea aferentă cheltuielilor cu materiale din solicitarea de plată se determină pentru fiecare obiect de investiții în parte, utilizând ponderile menționate.

Formula reglementată a fi folosită pentru ajustare este: Va = C x Vo, unde:

*„Vo”  reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului;

*„Va” reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată;

*„C” reprezintă coeficientul de ajustare.

Coeficientul de ajustare propus se va aplica fiecărei situații de plată pentru lucrări depusă spre decontare de constructor. Coeficientul se va aplica integral sumei solicitate, dar va ține seama doar de creșterea sau scăderea prețului materialelor de construcții.

Pentru anul 2021, Ministerul Finanțelor, la solicitarea justificată a ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale și al bugetului general consolidat al statului, va avea în vedere, la elaborarea legilor de rectificare bugetară, suplimentarea creditelor bugetare și, după caz, a creditelor de angajament, în vederea asigurării sumelor necesare finanțării cheltuielilor rezultate ca urmare a ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică de lucrări.

 

Descărcați aici Ordonanța de Urgență

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

 

Sus