Oferte locuri de munca top

Cum vor fi ajustate preturile din contractele POIM

Guvernul a aprobat noua modalitate de ajustare a prețurilor din devizele generale ale proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Conform noii metodologii, în termen de maxim 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia, beneficiarii pot solicita majorarea valorii totale eligibile a ordinelor de finanțare în vederea asigurării ajustărilor de preț.

Nerespectarea termenului atrage decăderea beneficiarului din dreptul de a solicita majorarea valorii totale eligibile a contractelor/deciziilor de finanțare sau majorarea valorii totale eligibile a ordinelor de finanțare.

Metodologia nu va fi valabilă pentru proiectele fazate, respectiv proiectele care au fost aprobate inițial în cadrul Programului Operațional Sectorial – Transport (POS-T) sau Programului Operațional Sectorial – Mediu (POS-M).

Cum va fi realizată ajustarea prețurilor

Vor exista două abordări diferite, în funcție de stadiul de implementare a fiecărui proiect și de anul de referință a prețurilor:

Cazul 1 – se aplică pentru proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  1. Obiectivul principal al proiectelor reprezintă investiții realizate prin contracte de lucrări
  2. Contractele / deciziile de finanțare sunt bazate pe un deviz general estimat pe baza prețurilor din anul 2017 sau anterior
  3. Stadiul de implementare este incipient, respectiv cel puțin una din următoarele două condiții este îndeplinită:

* la 31 decembrie 2019, valoarea contractelor semnate reprezintă sub 25% din valoarea totală a proiectului sau

* la 31 decembrie 2019, valoarea plăților aferentă contractelor de lucrări reprezintă sub 15% din valoarea totală a proiectului.

Obiectivul este de a recalcula valoarea totală a proiectului și de a solicita o creștere a sumelor eligibile, inclusiv prin revizuirea deciziilor de aprobare a proiectelor majore emise de către Comisia Europeană.

Cazul 2 – se aplică pentru proiectele de investiții aprobate prin POIM care nu îndeplinesc cele trei condiții cumulative de la cazul 1, dar nu include cazul proiectelor fazate.

Astfel, cazul 2 include următoarele tipuri de proiecte de investiții:

* proiecte care constau în realizarea de investiții în principal prin contracte de finanțare

* proiecte bazate pe un deviz general estimat pe baza prețurilor din anul 2018 sau ulterior

* proiectele cu un stadiu de implementare înaintat.

Pentru proiectele care se află în acest caz, beneficiarii vor realiza o estimare a necesarului de ajustare a valorii eligibile.

Ce spun autoritățile

Oficialii precizează că nu se poate estima în acest moment un cuantum al impactului bugetar, întrucât supracontractarea reală depinde și de implementarea fizică și financiară, precum și de faptul că o parte a proiectelor de infrastructură vor fi fazate, angajamentele diminuându-se pe acest exercițiu financiar.

De asemenea, ajustările de preț sunt aferente exclusiv proiectelor finanțate prin POIM 2014-2020, la Comisia Europeană și care pot beneficia de mecanismul fazării.

Autoritatea de Management POIM  se află în discuții avansate cu serviciile Comisiei Europene în vederea retransmiterii proiectelor ce pot face obiectul reaprobării în scopul acomodării ajustărilor de prețuri prin suportarea acestora inclusiv din fonduri comunitare.

 

 

 

Citiți și:

Aproape 8 ha, in pregatire pentru realizarea unui parc retail

Cine va moderniza un drum de aproape 80 km

Viitor ansamblu industrial, cu aproape 15 mii mp sc

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2020

Sus