Oferte locuri de munca top

Cum vor fi ajustate preturile contractelor de achizitie publica

Pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/sectorială vor fi stabilite  condițiile și modalitățile de aplicare a prevederilor legale printr-o instrucțiune a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, care a fost în dezbatere publică pe perioada sărbătorilor de iarnă.

Astfel, va fi schimbat modul de revizuire a prețului contractului de achiziție publică/sectorială. În cazul procedurilor în derulare sau în cazul contractelor în derulare, care au avut prevăzută ajustarea prețului contractului în documentația de atribuire, contractantul poate solicita, iar autoritatea contractantă va aproba, înlocuirea formulei de ajustare din contract cu o formula de ajustare.

Scopul acestei modificări este acela de a se reflecta mult mai corect prețurile reale din piață în prețul contractului.

Modul concret de ajustare a prețului contractului de achiziție publică/sectorial și/sau a unor elemente constitutive ale acestui preț trebuie să fie stabilit înainte de inițierea procedurii de atribuire a respectivului contract.

Totodată, se are în vedere actualizarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială. Prețul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preț care au suferit modificări, ori de câte ori se constată apariția unei situații imprevizibile, apărute oricând pe perioada derulării procedurii de atribuire și/sau pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariției unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părților și care nu au putut fi prevăzute la data depunerii ofertei, respectiv a încheierii contractului.

Prevederile se aplică procedurilor de atribuire și contractelor/acordurilor cadru de achiziție publică/sectorială aflate în derulare, indiferent de legea care le este aplicabila, precum și procedurilor de atribuire și contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică/sectorială ce vor fi încheiate după intrarea în vigoare a instrucțiunii.

În cazul contractelor încheiate în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006,  prevederile se aplica numai dacă aceasta nu a fost acordată cu titlu de daune-interese.

 

Descărcați aici Instrucțiunea privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială

 

 

 

 

Citiți și:

160 apartamente vor fi construite in București

Unda verde pentru trei noi proiecte rezidentiale in provincie

A fost autorizat un imobil ce va fi edificat de ruda unei renumite sportive

Planuri pentru construirea unui nou stadion

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus