Oferte locuri de munca top

Cum vor fi accesate fondurile din Programul Termoficare

Modul prin care vor putea fi accesate fondurile de finanțare din Programul Termoficare este detaliat în Ghidul de finanțare al Programului și în Regulamentul acestuia, aflat în prezent în dezbatere publică.

Astfel, Programul Termoficare va asigura cofinanţarea obiectivelor/proiectelor promovate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților.

Pentru a benefia de cofinanţare prin intermediul Programului Termoficare, obiectivele trebuie să dovedească tehnic eficientizarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, prin reducerea consumului de resurse energetice și respectiv, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Cine va beneficia de finanțare

Beneficiarii Programului Termoficare sunt unitățile administrativ-teritoriale care:

 1. a) deţin în proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie termică sau părţi ale acestora;
 2. b) sunt interesate să înfiinţeze sisteme centralizate de alimentare cu energie termică, în condiţiile în care prezintă acte doveditoare ale propietății asupra terenului și angajamentele de consum ale dezvoltatorilor imobiliari și/sau viitorilor utilizatori finali, în baza cărora a fost dimensionată, printr-un studiu de fezabilitate, capacitatea sistemului de termoficare.

Despre finanțare și eligibilitatea proiectelor

Cheltuielile eligibile ale obiectivelor/proiectelor depuse în cadrul Programului Termoficare vor fi finanţate în cuantum de maxim 85% din fonduri provenite prin bugetul M.D.R.A.P. şi respectiv, în cuantum de minim 15% din fonduri proprii ale unităţilor administrativ – teritoriale beneficiare.

Eligibilitatea proiectelor este certificată de către reprezentanții compartimentului de specialitate din cadrul D.S.C.U.P.P.I., după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea de către beneficiar şi proiect a următoarelor condiţii:

 1. a) se finanțează lucrări de modernizare, reabilitare, retehnologizare şi extindere sau înfiinţare a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților;
 2. b) beneficiarul dovedește, prin hotărare a consiliului local, contribuția proprie la costurile totale ale obiectivului/proiectului;
 3. c) din obiectiv/proiect rezultă că, prin investițiile realizate, sistemul de alimentare centralizată cu energie termică va atinge condițiile tehnice și de protecția mediului prevăzute în secțiunea Eligibilitatea Proiectelor din anexa nr. 1 la Regulament;
 4. d) proiectul are la bază Strategia locală de alimentare cu energie termică și Studiul de fezabilitate;
 5. e) proiectul se implementează în perioada 2019 – 2027;
 6. f) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la secțiunea Eligibilitatea proiectelor din anexa nr. 1 la prezentul regulament;
 7. g) lucrările ce urmează a fi finanţate dovedesc tehnic eficientizarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, prin reducerea consumului de resurse energetice și respectiv, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Solicitarea de finanțare se depune la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, însoţită de documentele prevăzute în ghidul de finanţare.

Pentru a fi considerat eligibil, un proiect de modernizare a sistemului centralizat de producere, transport şi distribuţie a energiei termice trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

* proiectul finanţează investiţiile realizate pentru următoarele componente:

 1. a) unitatea/unităţile de producţie a agentului termic;
 2. b) reţeaua de transport al agentului termic primar (apă fierbinte);
 3. c) punctele de termoficare sau modulele termice la nivel de imobil, acolo unde se justifică economic;
 4. d) reţeaua de distribuţie a apei calde şi a agentului termic de încălzire.

* din proiect şi după caz, din strategia locală de alimentare cu energie termică să rezulte că, la finalizarea investiţiilor, după modernizarea integrală a sistemului centralizat de de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, vor fi îndeplinite următoarele condiţii şi performanţe tehnice:

* proiectele care prevăd utilizarea deşeurilor drept resursă energetică primară trebuie să se încadreze în investiţiile prevăzute în Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor/Planul judeţean de Gestionare a Deşeurilor;

* proiectele se execută în perioada 2019-2027;

 

Descărcați aici Regulamentul și Ghidul de finanțare al Programului Termoficare

 

 

 

 

Citiți și:

Celebru investitor britanic, implicat intr-un proiect din provincie

Inca un debut pe piata dezvoltarilor rezidentiale

Spatii de productie si depozitare, in pregatire pe aproape 3 hectare

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/ sept 2019

Sus