Oferte locuri de munca top

Cum vor fi accelerate lucrarile de cadastru

Camera Deputaților a aprobat măsuri de accelerare a lucrărilor de înregistrare sistematică în cadrul Programul Național de Cadastru și Carte Funciară.

După mai multe amendamente aduse de deputați, proiectul de lege a primit 195 voturi pentru, 37 împotrivă și 21 de abțineri.

Astfel, începând cu anul 2023, ANCPI va asigura fondurile bugetare necesare executării lucrărilor de înregistrare sistematică pentru un număr de trei unități administrativ teritoriale din cadrul fiecărui județ, nominalizate de către Consiliile Județene.

Lucrari de constructii ingineresti de 38 mil euro, in pregatire

Inițiatorii proiectului legislativ consideră că selecția UAT-urilor de către Consiliile Județene va asigura implicarea mai activă a administratorilor domeniului public al statului, precum și a altor colaboratori ai ANCPI în procesul de înregistrare sistematică, ceea ce va accelera efectuarea lucrărilor.

De asemenea, în cazul în care documentele tehnice nu au fost contrasemnate în termenul legal de 30 de zile de la înregistrarea solicitării se vor considera aprobate tacit.

Construcţiile se vor înscrie în cartea funciară fie în baza actelor de proprietate, fie a situaţiei tehnico-juridice şi necontestate în perioada de afişare publică sau cu privire la care cererea de rectificare a fost respinsă.

Lucrari de demolare, pregatite de o multinationala intr-un municipiu

Situaţia reflectată de documentele tehnice se prezumă a fi în concordanţă cu situaţia tehnică şi juridică reală, până la proba contrară.

În același timp, construcţiile realizate înainte de 1 august 2001 vor fi intabulate, în lipsa autorizaţiei de construire, în baza certificatului de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află situate construcţia, precum şi a documentaţiei cadastrale întocmite în acest scop, cu condiția ca titularul de rol fiscal asupra construcției să fie și titularul unui drept real sau în favoarea acestuia să fie notată posesia asupra terenului.

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/ octombrie  2022

Sus