Oferte locuri de munca top

Cum vor continua proiectele europene din perioada 2014-2020

Continuarea implementării de către România a proiectelor din perioada 2014-2020 a fost agreată de Comisia Europeană.

Astfel, au fost salvate proiecte strategice de peste 10 miliarde euro, proiecte a căror etapă a doua va putea fi implementată în cadrul programelor aferente exercițiului 2021-2027.

De asemenea, România a obținut un acord de principiu din partea Comisiei Europene pentru ca sumele alocate din bugetul de stat pentru compensarea prețului la energie pentru IMM-uri și beneficiari prin Fondul de Tranziție Energetică să fie decontate din fonduri UE, în valoare de până la 500 milioane de euro.

Închiderea proiectelor aferente perioadei 2014-2020

A intrat în vigoare o Ordonanță de urgență care reglementează cadrul general, privind măsurile, activitățile, condițiile și termenele generale care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.

Aceasta ordonanță asigură un cadru de predictibilitate pentru acțiunile și proiectele de infrastructură aflate în implementare din fonduri europene, prin intermediul programelor operaționale 2014-2020.

Contract de lucrari ingineresti de 18 mil euro, ofertat

Vor fi continuate proiecte de investiții de peste 10 miliarde euro, din domeniile transporturilor, energiei, apei, educației, sănătății, domenii esențiale pentru dezvoltarea economică, socială și teritorială a României și a regiunilor sale.

Pentru a se asigura că proiectele/operațiunile sunt finalizate, fiecare autoritate de management, pentru fiecare program operațional, pe baza unei analize, va stabili lista proiectelor/operațiunilor finanțate în perioada de programare 2014 – 2020 care se etapizează în perioada de programare 2021- 2027.

Versiunea preliminară a Listei operațiunilor etapizate va fi elaborată până la data de 30 iunie 2023 și va fi supusă aprobării Comitetului de monitorizare a programului operațional.

Capitolul REPowerEU

De asemenea, în ceea ce privește noul capitol REPowerEU, Comisia a fost de acord să continue discuțiile la nivel tehnic pentru includerea un proiect pilot de eficiență energetică în gestionarea infrastructurii de irigații, un proiect pilot pentru producerea de energie verde prin investiții într-o hidrocentrală, și un program de investiții pentru sate autonome energetic.

REPowerEU va aduce României o finanțare nouă de peste 1,44 miliarde euro pentru investiții strategice în domeniul cheie al siguranței energetice, care să permită crearea unor ecosisteme de producție și stocare a energiei curate (hidroenergie, fotovoltaice).

Continua procedura pentru atribuirea unor contracte de proiectare

Ministrul Marcel Boloș a prezentat reprezentanților Comisiei Europene propunerile de investiții și au convenit ca următoarele proiecte să fie parte din noul capitol:

* Un proiect pilot în domeniul eficienței energetice a sistemelor de irigații care include panouri solare flotante şi investiţii în echipamentele de pompare;

* Un proiect pilot pentru producerea de energie verde prin investiții în definitivarea unei amenajări hidroenergetice;

* Program de investiții în sate autonome energetic;

* Acordarea de vouchere pentru stimularea instalării panourilor fotovoltaice și a sistemelor de stocare a energiei aferente pentru clădirile rezidențiale aparținând persoanelor fizice;

* IMM-uri: Producție de energie verde pentru consum propriu, Eficiență energetică echipamente cu consumuri energetice mari și Eficiență energetică echipamente cu consumuri energetice mari;

* Eficienta energetică pentru clădirile sociale și cogenerare pentru autoritățile publice locale;

* Optimizarea rețelei de comunicații și crearea unui centru de date pentru Transelectrica.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus