Oferte locuri de munca top

Cum vor comercializa prosumatorii energia produsa

Pentru prosumatori urmează să fie stabilit modul de comercializare a energiei electrice, documentele necesare pentru dobândirea certificării, dar și cerințele pentru a putea beneficia de prețul vânzării. Acestea printr-un nou ordin de ministru, al cărui proiect este în prezent în dezbatere publică.

Astfel, este vorba în primul rând despre prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum și care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi.

Conform proiectului de ordin, aceștia vor putea vinde energia electrică produsă și livrată în rețelele electrice furnizorilor de energie electrică cu care încheie contract de furnizare a energiei electrice, la prețul prevăzut de lege.

Pentru a beneficia de acest preț, fiecare prosumator trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

* activitatea principală a prosumatorului persoană juridică nu este producerea energiei electrice;

* puterea electrică a centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile este de cel mult 27 kW pe loc de consum;

* energia electrică produsă în centrala electrică este utilizată pentru alimentarea consumului propriu de energie electrică al prosumatorului, iar surplusul este livrat în rețeaua electrică;

* sistemul de măsurare a energiei electrice se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puțin citirea la distanță.

De asemenea, documentul prevede ca pentru obținerea certificării, viitorii prosumatori vor trebui să transmită operatorilor de distribuție următoarele informații/documente:

* informații privind echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare și caracteristicile acestora, altele decât cele achiziționate de operatorii de distribuție;

* certificatul constatator, în original sau copie emis oficiul registrului comerțului, cu informații complete care să reflecte situația la zi a solicitantului.

Totodată, documentul prevede ca la data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice, furnizorii de energie electrică să achiziționeze energia electrică produsă în centralele electrice și livrată în rețeaua electrică.

Prețul de vânzare va fi egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în Piața pentru Ziua Următoare în anul anterior, publicat de către Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM” – S.A. pe site-ul propriu, în termen de 15 zile calendaristice de la încheierea fiecărui an calendaristic.

Cât despre prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum și care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, aceștia pot opta pentru vânzarea energiei electrice produsă în centralele electrice respective și livrată în rețelele electrice furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice.

În acest caz,  aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi se suspendă pe perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice.

După aprobare, acest ordin este prevăzut să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus