Oferte locuri de munca top

Cum vor accesa granturi firmele de constructii si din industria prelucratoare

Firmele din domeniul construcțiilor și cele din industria prelucrătoare vor putea beneficia de granturi pentru investiții necesare retehnologizării, sub formă de ajutor de stat, prin măsura 4.1.1-2, din cadrul Programul Operațional Competitivitate (fișier atașat).

Vor fi alocate circa 353 milioane euro, din care 300 milioane euro din FEDR-REACT EU și restul cofinanțare de la bugetul de stat.

Valoarea grantului va fi cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro, în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019.

Peste 68 mii mp de noi spatii industriale, intr-un municipiu

Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții includ:

* Scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei;

* Scăderea ratei profitului operațional aferent anului 2020 în raport cu anul 2019, ca urmare a efectelor pandemiei;

* Rata rentabilității activității operaționale în anul 2019, înainte de apariția pandemiei;

* Apartenența domeniului de activitate – cod CAEN – la soldul balanței comerciale;

* Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate a proiectului.

Proiectele de investiții vor fi selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat.

Doua proiecte industriale, cu aproape 4 mii mp, pe aceeasi strada

Beneficiarii de granturi pentru investiții vor putea utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

* Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției si sunt incluse in valoarea acesteia;

* Cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:

– dotări

– cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, dacă sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare

– cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto

– cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare

– cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – proiectare şi inginerie – se includ cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai dacă sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare.

* Cheltuieli cu transformarea digitală

* Cheltuieli pentru consultanţă în limita a 5.000 euro

* Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.

* Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă.

 

Descărcați aici

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2022

 

Sus