Solplanet x AeroFix

Cum vom atinge un consum de energie de 30% din surge regenerabile

Măsurile prin care România ar urma să atingă obiectivele stabilite la nivelul Uniunii Europene privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizarea resurselor regenerabile de energie și centrarea politicilor economice pe creșterea eficienței energetice sunt prevăzute în Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030. În prezent acesta este în consultare publică (document atașat la finalul articolului).

Astfel, pentru atingerea nivelului ambițios cu privire la ponderea energiei din surse regenerabile de 30,7% în anul 2030, România va dezvolta capacități adiționale pe bază de surse regenerabile de energie de aproximativ 6,9 GW, comparativ cu anul 2015.

De asemenea, vor fi derulate proiecte de dezvoltare a producerii de energie pe bază de gaze naturale, corelat cu scoaterea din operare a capacităților pe cărbune.

Tot pentru atingerea obiectivelor și țintelor UE propuse, România va dezvolta o serie de politici și măsuri menite deopotrivă să diminueze consumul de energie, dar și să încurajeze utilizarea surselor regenerabile de energie în sectoarele relevante – Încălzire & Răcire, Energie electrică și Transporturi, maximizând sinergiile dintre diferitele acțiuni preconizate.

Ținta este un consum primar de energie de 32,3 Mtep, respectiv un consum final de energie de 25,7 Mtep, obținându-se astfel economii de energie de 45,1%, raportate la consumul primar aferent anului 2030, respectiv de 40,4% pentru consumul final de energie, comparativ cu scenariul de referință PRIMES 2007.

Mai mult, România trebuie să atingă o valoare cumulată a economiilor noi de energie echivalentă de 10,12 Mtep în perioada 2021 – 2030.

În ceea ce privește dimensiunea securității energetice, România a luat și se angajează să ia măsuri pentru implementarea mai multor proiecte în ceea ce privește diversificarea resurselor, respectiv:

* Implementarea cu celeritate a cadrului legal necesar deciziilor finale de investiție în exploatarea resurselor de gaze naturale din zona Mării Negre;

* Adoptarea Planului de decarbonare propus de Complexul Energetic Oltenia, principalul producător de energie electrică pe bază de cărbune – cu scopul de a asigura o tranziție sustenabilă către o producție de energie electrică cu emisii reduse de carbon;

* Diversificarea surselor de uraniu pentru Nuclearelectrica;

* Prelungirea duratei de operare și construcția de capacități noi nucleare

* Dezvoltarea de noi capacități pe bază de surse regenerabile de energie și integrarea cu alte piețe din regiune, precum și utilizarea intensă a  hidrogenului.

* Creșterea nivelului de interconectivitate și al capacității de preluare a energiei electrice variabile în SEN, prin dezvoltarea/optimizarea infrastructurii existente a rețelelor de energie electrică și gaze naturale.

* Dezvoltarea de capacități de stocare.

 

Descărcați aici Proiectul PNIESC

 

https://we.tl/t-vAQWLKvpK5

Link valabil pana pe 05.05.2021

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

Sus