Oferte locuri de munca top

Cum vede viitorul Guvern investitiile publice

Totalul investițiilor publice (inclusiv cele din fonduri europene) se vor situa anual peste procentul de 6% din PIB, iar pentru a atinge acest scop, deficitul bugetar se va apropia de limta de 3%, negociată în cadrul Tratatului de la Maastricht, se arată în Programul de Guvernare 2017 – 2020.

În vederea creșterii investițiilor publice, dar și a celor de tip parteneriat public-privat Guvernul va modifica și simplifica legislația privind achizițiile publice, dar și Legea parteneriatului public – privat.

Un capitol distinct în cadrul acestor acte normative îl va reprezenta cel destinat proiectelor strategice de interes național: autostrăzi, căi ferate rapide, irigații, achiziții de tehnică militară.

Totodată, achizițiile făcute de către autoritățile centrale în ceea ce privește bunurile și serviciile se vor face centralizat, de către o unitate de achiziții centrală. În acest fel, cheltuielile cu bunuri și servicii, atât din străinătate dar și din celelalte domenii se vor diminua cu aproximativ 10%-15%, imediat ce această unitate va deveni operațională.

 

Lista neagră” în licitațiile publice

În vederea măririi eficienţei lucrărilor de investiţii publice, Guvernul propune crearea unei proceduri de monitorizare a contractelor de servicii publice, care să rezulte în întocmirea unei “Liste negre” pentru firmele care lucrează cu bani publici și care nu respectă prețul inițial, termenele sau nu livrează produsul achiziționat.

Sancțiunile trebuie să meargă până la interzicerea de a mai participa la licitații publice, se arată în Programul de Guvernare.

 

Investitii greenfield

Guvernul își propune și un program de investiții publice de tip greenfield. Prin acest program ar urma să fie construită/modernizată uzina metalurgică de la Zlatna, să fie create platforme de preluare, sortare, condiţionare, păstrare, ambalare şi analiză a legumelor şi fructelor, să fie dezvoltat sectorul zootehnic prin construirea de abatoare, centre de depozitare produse necesare, etc.)

 

Investiții în infrastructura spitalelor

Guvernul și-a propus în Programul de Guvernare 2017 – 2020 o serie de măsuri privind dezvoltarea infrastructurii spitalelor:

*Reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii ambulatoriilor din 280 de unități medicale

*  Reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii a 35 de unităţi de primiri urgenţe

* Construcția / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale de care vor beneficia peste 270.000 de persoane

De asemenea urmează să fie construite cu finanțare din F.S.D.I:

* 8 spitale regionale, organizate ca centre de urgență – excelență, pentru toate specialitățile medicale, inclusiv cu centre de telemedicină regionale sau naționale în funcție de specialitate, la care se pot conecta centrele medicale, atât pentru diagnostic, dar și pentru a doua opinie.

Descriere: 1.000 paturi, 10 clinici, 1 centru de cercetare, echipamente de ultimă generație. Cartier de locuințe pentru medici și personal, infrastructura de cazare pentru rudele și însoțitorii pacienților (hotel – minim 50 de locuri).

Cost: 300 milioane de euro/spital.

* 1 spital republican, în București, care va fi organizat ca centru de urgență-excelență și cercetare, pe toate specialitățile.

Descriere: peste 2.500 paturi, 30 clinici, 2-5 centre de cercetare, echipamente de ultimă generație. Adiacent acestui spital, se va construi un campus medical, care va include facilități (școală, grădiniță, magazine etc) pentru cadrele medicale, dar și facilități de cazare pentru însoțitorii bolnavilor. (hotel – minim 2000 de locuri).

Cost: 1,1 miliarde euro.

* Reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea (având în vedere întârzierile majore în pregătirea proiectelor pentru cele 3 spitale regionale și a pericolului pierderii acestor sume):  a cel puțin 15 Spitale județene, a cel puțin 150 Ambulatorii de specialitate,

cel puțin 25 U.P.U. , a unor Centre comunitare integrate medico-sociale.

De asemenea, Guvernul și-a propus construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.

 

Refacerea și extinderea sistemului de irigații

Guvernul își propune reabilitarea infrastructurii principale, de la priza de apă până la stațiile de punere sub presiune, pentru circa 2 milioane de hectare.

Programul se va desfășura în trei etape, urmând să fie reabilitate în total un număr de 86 de amenajări de irigații:

* în prima etapă, 2017 – 2020 vor fi reabilitate 40 de amenajări deservind o suprafață de 1,3 milioane hectare;

* în a doua etapă, 2018-2020, vor fi reabilitate 37 de amenajări deservind o suprafață de 490 mii hectare;

* în a treia etapă, 2019-2020 vor fi reabilitate 9 amenajări deservind o suprafata de 190 mii hectare.

Durata 4 ani; Beneficiari: 484 organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigații, cu peste 200.000 de utilizatori care dețin exploatații agricole în 84 amenajările de îmbunătățiri funciare.

 

Protecţia şi refacerea zonei costiere – viziunea va fi reevaluată

Viziunea aplicată în cadrul Master Plan-ului integrat pentru protecţia şi refacerea zonei costiere trebuie reevaluată, se arată în Programul de Guvernare 2017 – 2020.

Guvernul doreşte să implementeze o viziune în două etape care să îmbunătăţească efortul naţional de limitare a eroziunilor costiere la malul Mării Negre.

Programul vizează reabilitarea în 3 etape a 30 km de plaje.

În acest sens, se vor întreprinde următoarele actiuni:

* Acţiuni specifice de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere asupra plajelor.

* Activităţi de reabilitarea şi protecţia plajelor incluzând înnisipări artificiale, crearea de noi plaje, diguri şi epiuri pentru retenţia nisipului, diguri de stabilizare a plajelor.

* Lucrări de consolidare, drenaje, ziduri de sprijin.

* Utilizarea tehnicilor de monitorizare satelitară pentru identificarea zonelor afectate de fenomenul de eroziune.

* Utilizarea tehnologiei satelitare pentru construirea unor proiecții privind evoluția fenomenului de eroziune.

* Utilizarea tehnologiei satelitare pentru evaluarea impactului măsurilor luate în vederea limitării fenomenului de eroziune costieră.

Durata: 2017-2023; Beneficiari:Zona litorala: (între Stavilar Periboina si Stavilar Edighiol) şi în zona de sud a zonei costiere, respectiv Mamaia Centru și Mamaia Nord până la limita UAT Năvodari, Agigea, Eforie Centru, Eforie Sud (Eforie Sud 1 si Eforie Sud 2), Costinești Sud, Mangalia (Olimp, Neptun, Jupiter – Venus, Saturn, Mangalia), 2 Mai, Portul Tomis până la Portul Constanța, Balta Mangalia.

 

Construcția de locuințe publice

Guvernul vrea să finanțeze un proiect național de construcție de locuințe pentru tineri cu subvenționarea chiriei: dezvoltarea unui fond locativ național gestionat de stat.

În aceste locuințe pot sta tineri pentru o perioadă limitată de timp având chiria subvenționată.

Vor avea prioritate tinerii din domenii cheie (educație și sănătate, tineri din medii dezavantajate, tineri cu dizabilități).

 

Guvernul susține alocarea următoarelor resurse financiare în perioada 2017 -2020:

* Program investiții pentru modernizarea drumurilor județene: 2,7 mld euro (946 mil fonduri nerambursabile și 1,774 mld buget de stat)

* Program investiții pentru modernizarea drumurilor comunale: 3.8 mld euro (440 mil fonduri nerambursabile și 3.428 mld buget de stat)

* Program investiții pentru serviciile de Apă-Canal: 5.89 mld euro (3.0 mld fonduri nerambursabile și 2.89 mld buget de stat)

* Program investiții pentru conformare deșeuri: 352 milioane fonduri nerambursabile

* Program investiții pentru servicii de cadastru: 913 milioane euro (313 mil fonduri nerambursabile și 600 mil buget de stat)

* Program investiții în termoizolarea locuințelor: 2.1 miliarde (1.1 mld fonduri nerambursabile și 1.0 mld buget de stat)

* Program investiții în infrastructură socială în zone rurale (educaţie, sănătate, cultură, sport): 1.3 miliarde (522 mil fonduri nerambursabile și 788 mil buget de stat)

* Program pentru construcția de locuințe publice pentru tineri, persoane aflate în dificultate (venituri reduse, chiriași evacuați,etc) și locuințe de serviciu pentru medici, profesori, personalul din apărare și siguranță publică = 2.500 de locuințe.

 

Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia nov – dec 2016

Sus