Solplanet x AeroFix

Cum vad bancherii evolutia investitiilor in constructii

Investițiile în construcții au revenit pe trend crescător în ultima parte a anului trecut, iar datele pentru primele două luni ale acestui an sugerau prelungirea pantei ascendente, comform unui raport al Băncii Naționale Române.

Această perspectivă este posibil să se mențină chiar și în pofida accentuării, către finalul trimestrului I, a dificultăților în derularea activității.

Este vorba de persistența costurilor mari cu energia și cu materialele, precum și dependenței, pe alocuri ridicate (bitum, oțel-beton), de importurile din Rusia și Ucraina (fie prin expunere directă, fie pe filiera furnizorilor a căror ofertă se bazează pe materii prime din aceste țări).

Parcursul pozitiv este mai probabil pe segmentul lucrărilor inginerești, inclusiv datorită sprijinului guvernamental acordat proiectelor aflate în procedură de achiziție sau în execuție, finanțate integral sau parțial din surse publice, pentru care se poate solicita o ajustare a valorii contractelor de lucrări și a celor de produse (dotări, utilaje și echipamente tehnologice), în conformitate cu variația prețurilor materialelor.

Completare importanta adusa Ordonantei privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica

Construcțiile de clădiri și cererea de pe segmentul rezidențial

În cazul construcțiilor de clădiri, perspectiva BNR este însă rezervată, majorarea diferenței dintre prețurile efective și cele precontractate, ca urmare a scumpirii inputurilor, continuă să genereze întârzieri în execuția lucrărilor și amânarea demarării de proiecte noi.

Influențe negative suplimentare, de natura cererii, se prefigurează pe segmentul rezidențial, în asociere cu scăderea puterii de cumpărare a populației și cu înăsprirea condițiilor de creditare.
Detensionarea temporară a lanțurilor internaționale de producție către finalul anului 2021 a impulsionat relațiile comerciale globale, ceea ce s-a reflectat și în nivelul schimburilor externe ale României.
Contextul creat de conflictul ruso-ucrainean va avea, cel mai probabil, un efect direct limitat asupra exporturilor locale, având în vedere ponderea modestă a celor două țări. Impactul direct se prefigurează a fi relativ mai pronunțat pe partea importurilor, dată fiind expunerea față de Rusia în sfera energetică, România rămânând totuși una dintre țările europene cu dependență redusă.

Numărul salariațiilor din construcții a fost în creștere

Numărul salariați din economie a crescut mai accelerat în perioada ianuarie-februarie (1,8 %) decât în trimestrul IV 2021 (1,5 %), numărul angajaților atingând un nou maxim istoric al seriei disponibile.

O creștere alertă a angajărilor s-a înregistrat în domeniul construcțiilor și în comerț.
Alte sectoare din sfera serviciilor au avut evoluții mai degrabă modeste (transport
și depozitare, intermedieri financiare, imobiliare, activități recreative).

Contract rutier de peste 19 mil euro, in disputa

Prețul materialelor

Trendul crescător al costurilor cu materiile prime și materiale în primele două luni ale acestui an și-a pus amprenta asupra dinamicii prețurilor bunurilor intermediare și de capital.

Traiectoria ascendentă a prețului lemnului a fost imprimată nu doar de diminuarea ofertei interne (cantitate redusă de lemn la licitații), ci și de oferta externă limitată (taxe mai mari la export în Rusia, orientarea Chinei către protejarea fondului forestier, condiții meteo nefavorabile în Canada).

Reluarea ascensiunii cotațiilor metalelor, în special minereu de fier, a condus la creșteri de prețuri în ramura construcțiilor metalice, în timp ce costurile ridicate cu energia și tranziția către economia verde s-au reflectat în prețurile materialelor de construcții, transmisia acestor costuri fiind facilitată de cererea internă încă ridicată din aceste sectoare.
Totodată, presiunea indusă de scumpirea gazelor naturale a generat reducerea ofertei de îngrășăminte la nivel global, efectul fiind escaladarea prețului acestora, cu repercusiuni asupra cotațiilor materiilor prime agricole.

 

Documentatia de atribuire lucrari iluminat public, remediata

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2022

Sus