Oferte locuri de munca top

Cum vad analistii BNR evolutia economica

O creștere mai solidă a economiei în trimestrul I 2024 decât cea previzionată anterior este indicată de cele mai recente date și analize, arată un raport la Băncii Naționale a României.

Totuși, este estimată o scădere a dinamicii anuale a PIB în acest interval.

Astfel, vânzările cu amănuntul și-au accelerat puternic creșterea față de perioada similară a anului anterior. Însă, producția industrială și-a reaccentuat semnificativ contracția, comparativ cu ritmul mediu aferent trimestrului IV 2023, în luna ianuarie 2024.

Totodată, volumul lucrărilor de construcții a suferit un amplu declin în termeni anuali, după șase trimestre consecutive de creștere într-un ritm de două cifre.

În același timp, importurile de bunuri și servicii au continuat să devanseze exporturilor.

Pe acest fond, deficitul comercial și-a temperat creșterea în termeni anuali, însă deficitul de cont curent și-a accelerat-o considerabil, ca urmare a deteriorării balanțelor veniturilor.

Pe piața muncii, efectivul salariaților din economie și-a reluat creșterea lunară în decembrie 2023. Costul unitar cu forța de muncă din industrie și-a reamplificat dinamica anuală de două cifre în trimestrul IV 2023. Rata șomajului BIM s-a mărit ușor în debutul anului curent, după trei trimestre de relativă stagnare, la un nivel mediu de 5,6%.

În același timp, intențiile de angajare pe orizontul foarte scurt de timp au cunoscut un reviriment în februarie-martie 2024.

Deficitul de forță de muncă s-a majorat pe ansamblul trimestrului I 2024, pe seama evoluțiilor din servicii și construcții, după cum arată cele mai recente sondaje de specialitate.

Hala cu spatii de productie din industria usoara, in autorizare

Evoluții financiare

Cursul de schimb leu/euro s-a menținut în februarie pe palierul mai înalt atins la mijlocul lunii ianuarie, dar a cunoscut ulterior o ușoară corecție descendentă, revenind și stabilizându-se în martie în preajma valorilor prevalente în trimestrul IV 2023.

Dinamica anuală a creditului acordat sectorului privat și-a reluat scăderea în ianuarie 2024, coborând până la 4,9% în februarie, de la 6,4 % în decembrie 2023.

Potrivit actualelor evaluări, rata anuală a inflației va continua să scadă în următoarele luni pe o traiectorie ușor mai ridicată decât cea evidențiată în prognoza pe termen mediu din februarie 2024.

Incertitudini și riscuri la adresa perspectivei inflației continuă să decurgă totuși din măsurile fiscale aplicate recent în vederea susținerii procesului de consolidare bugetară, precum și din măsura de plafonare a adaosului comercial la produse alimentare de bază ce a fost prelungită până la finele anului curent, dar și din evoluția cotației țițeiului.

Totodată, incertitudini și riscuri crescute sunt asociate conduitei viitoare a politicii fiscale și de venituri.

Riscurile sunt generate, pe de o parte, de execuția bugetară din primele două luni ale anului, de dinamica salariilor din sectorul public și de impactul integral al noii legi a pensiilor.

Pe de altă parte, sunt măsurile fiscal-bugetare suplimentare ce ar putea fi implementate în perspectivă în contextul procedurii de deficit excesiv. Dinamica salariilor din economie reprezintă un motiv de preocupare.

Incertitudini și riscuri la adresa perspectivei activității economice, implicit a evoluției pe termen mediu a inflației, continuă să genereze însă și războiul din Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu, precum și evoluțiile economice din Europa, îndeosebi din Germania.

Totodată, absorbția fondurilor europene, în principal a celor aferente programului Next Generation EU, este condiționată de îndeplinirea unor ținte și jaloane stricte. Ea este însă esențială pentru realizarea reformelor structurale necesare, inclusiv a tranziției energetice, dar și pentru contrabalansarea, cel puțin parțială, a efectelor contracționiste ale conflictelor geopolitice și ale înăspririi condițiilor economice și financiare pe plan internațional.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus