Solplanet x AeroFix

Cum va recuperati investitiile pentru lucrarile de racordare la gaze

Urmează să fie stabilite condițiile financiare pentru preluarea în proprietate a obiectivelor din sectorul gazelor naturale. Investițiile avute în vedere sunt:

–  lucrările de deviere a rețelei de gaze naturale în vederea realizării unei construcții,

–  lucrările de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei necesare racordării la sistemul de transport sau la sistemul de distribuție al/a gazelor naturale,

– lucrările de înlocuire a bunurilor utilizate de operator pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție.

Conform unui proiect de ordin al ANRE, activele care rezultă în urma realizării conductelor de gaze naturale sunt preluate în proprietate de către operatorul de transport și de sistem sau de către operatorul de distribuție, cu acordul proprietarului. Aceasta pe baza unui contract care stipulează în mod explicit termenii și condițiile financiare prin care operatorul este obligat să restituie contravaloarea sumei investite de către solicitant.

Conform propunerilor, oricare dintre părți poate iniția procesul de ofertare în vederea transferului bunului respectiv. Pentru a putea fi preluat, acesta trebuie să fie necesar pentru asigurarea serviciului de transport sau de distribuție a gazelor naturale și să facă parte din cea mai avantajoasă soluție posibilă tehnic.

Operatorul va trebui să evalueze eficiența economică a bunului ce urmează să fie preluat, prin analiza următorilor indicatori de performanță financiară:

* valoarea actualizată netă a fluxurilor viitoare de numerar (VAN);

* durata de recuperare a investiției (DRI).

Transferul bunurilor va fi realizat pe baza acordului de voință dintre deținătorul obiectivelor care vinde și operatorul care cumpără aceste active, prin contract de vânzare-cumpărare, în cadrul căruia se vor preciza, printre altele, condițiile de transfer și valoarea de preluare.

Valoarea la care sunt preluate în proprietate bunurile de către operator nu poate depăși:

* valoarea netă contabilă a acestora la momentul preluării, dacă acestea sunt eficiente,

pentru persoane juridice;

* valoarea de piață a acestora, dacă acestea sunt eficiente, pentru persoanele fizice.

Valoarea obiectivelor preluate în proprietate de operator este recunoscută de către ANRE în baza reglementată a activelor luată în considerare la stabilirea tarifelor reglementate, conform prevederilor metodologiilor de stabilire a tarifelor aplicabile în vigoare.

 

Descărcați aici Ordinul ANRE

 

Login Required

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus