Oferte locuri de munca top

Cum va puteti recupera costurile racordarii la gaze

A fost stabilit modul prin care solicitanții lucrărilor de racordare la gaze își pot recupera investiția, dar și modul de preluare în folosință a obiectivelor/conductelor necesare acestui proces.

”Procedura privind preluarea în folosință a obiectivelor/conductelor necesare racordării din sectorul gazelor naturale finanțate în cotă-parte sau în totalitate de unitatea administrativ-teritorială și/sau de solicitanți și recuperarea de către aceștia a sumei investite”, a fost publicată în Monitorul Oficial.

Astfel, lucrările de extindere/redimensionare a obiectivului sau conductei necesare racordării la gaze se realizează prin coparticiparea la finanțare a operatorului și a UAT împreună, după caz, cu un grup de solicitanți sau a operatorului și a solicitantului, în funcție de eficiența investiției. Acest lucru este valabil pentru lucrările de extindere/redimensionare a obiectivului/conductei necesare atât pentru racordarea în cadrul zonei de concesiune, dar și la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Modul de finanțare  este următorul:

* operatorul finanțează cota eficientă a investiției CPO;

* UAT împreună, după caz, cu grupul de solicitanți sau solicitantul finanțează cota ineficientă a investiției CPS.

În situația în care din studiul tehnico-economic reiese faptul că rata deficitului de finanțare (R) este mai mică sau egală cu 20% operatorul suportă în totalitate costurile investiției.

Cofinanțarea de către operator și solicitant

În cazul în care lucrările la conducte sunt necesare pentru racordarea unui singur solicitant, acesta finanțează investiția cu cota de ineficiență a acesteia CPS, în conformitate cu prevederile regulamentului de racordare la sistemul național de transport al gazelor naturale sau, după caz, la sistemul de distribuție a gazelor naturale în vigoare.

În vederea devansării lucrărilor de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei necesare racordării, solicitantul poate decide să finanțeze inițial în totalitate obiectivul/conducta.

Operatorii au obligația de a transmite ANRE la 30 de zile de la încheierea fiecărui semestru datele de monitorizare a lucrărilor de extindere și/sau de redimensionare a obiectivului/conductei necesare racordării realizate prin cofinanțare.

Cofinanțarea de către operator, UAT și un grup de solicitanți

În cazul în care extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei în vederea racordării în zona concesionată au fost solicitate de AP și în zona de dezvoltare pentru care s-au solicitat lucrările există un grup de solicitanți, acesta este obligat să participe la cofinanțarea inițială a investiției într-o cotă totală Csol de cel puțin 20% din valoarea care revine UAT, CUAT.

Cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcțiune a obiectivului/conductei, operatorul recalculează cota de eficiență a investiției CPO, returnează UAT și grupului de solicitanți diferența dintre cota inițială CPO0 și noua cotă de eficiență CPO1, care rezultă inclusiv în urma racordării ulterioare a altor solicitanți. Operatorul preia cota-parte din obiectiv/conductă aferentă diferenței de eficiență, care este recunoscută de ANRE în baza reglementată a activelor la data preluării.

În situația în care, în urma recalculării cota de eficiență a obiectivului/conductei CPO depășește 80% din valoarea totală TDGF din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, operatorul este obligat să preia total obiectivul/conducta și să returneze UAT și grupului de solicitanți cota acestora de finanțare CUAT.

Cofinanțarea de către operator și UAT

UAT finanțează investiția cu cota CUAT = CPS, din fonduri din bugetele locale și/sau din bugetul de stat. Acest lucru este valabil în cazul în care lucrările aferente racordării racordării în zona concesionată a fost solicitată de AP și dacă în zona de dezvoltare pentru care s-au solicitat lucrările nu există un grup de solicitanți sau UAT decide să finanțeze fără aportul grupului de solicitanți

Termenul de plată a diferenței de eficiență nu poate depăși data împlinirii a 5 ani de la punerea în funcțiune a obiectivului/conductei. Nerespectarea acestei prevederi conduce la obligația operatorului de a plăti majorări pentru fiecare zi de întârziere, care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

 

Descărcați aici Procedura ANRE

 

 

 

 

Citiți și:

Vor incepe lucrarile la primele doua din cele cinci blocuri ale unui proiect

Noi proiecte rezidentiale pe aproape 4ha, in pregatire

Hotel si apart-hotel cu cate 10 niveluri vor fi construite la malul marii

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.1/ martie 2019

Sus