Oferte locuri de munca top

Cum va functiona platforma online de schimbare a furnizorului de utilitati

Schimbarea furnizorului de energie electrică și gaze naturale, precum și contractarea furnizării de utilități, va putea fi posibilă în cadrul unei platforme online.

În acest mod, orice client ar trebui să finalizeze procesul tehnic de schimbare a furnizorului în nu mai mult de 24 ore, conform unei directive europene.

Pentru ca statul român să se conformeze acestei obligații, ce trebuie împlinită până în anul 2026, ANRE va asigura o platformă online prin care să se realizeze procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică și/sau de gaze naturale și va stabili modalitatea de organizare și funcționare a platformei, conform unui proiect de ordin.

Cum va fi realizată contractarea

Înregistrarea clienților finali în platforma online se va face direct de către aceștia, prin accesarea interfeței, crearea unui cont dedicat și validarea identității persoanei.

Încheierea contractului de furnizare de energie electrică/gaze naturale de către clientul final va putea fi făcută astfel:

* prin intermediul platformei, prin parcurgerea următoarelor etape:

  1. clientul final alege una dintre ofertele-tip din cadrul comparatorului de oferte;
  2. acesta încarcă pe platfomă documentele, datele și informațiile necesare încheierii contractului, inclusiv a indexului contorului autocitit, și semnarea contractului de către clientul final;
  3. verificarea și validarea în platformă de către furnizor a posibilității încheierii contractului. Termenul pentru semnarea contractului sau notificarea clientului final prin intermediul platformei pentru completarea/corectarea datelor/ documentelor încărcate este de 24 de ore de la data primirii acestora.

* prin intermediul furnizorului, cu încărcarea ulterioară de către acesta în platformă a datelor despre clientul final și despre contractul încheiat cu acesta, inclusiv a indexului contorului autocitit, în termen de cel mult 24 de ore de la data încheierii contractului. Aceleași prevederi vor fi aplicate și în cazul unui client final care încheie un contract de furnizare, în următoarele situații:

* contractul de furnizare se încheie pentru un loc de consum nou sau pentru un loc de consum existent, preluat de la alt client final, pentru care nu există un contract de furnizare în vigoare.

* clientul final a preluat un loc de consum existent de la alt client final care are încheiat un contract de furnizare cu un furnizor actual.

Schimbarea furnizorului

Orice client final va avea dreptul să schimbe furnizorul de energie electrică şi/sau de gaze naturale, ori de câte ori dorește, fără ca vreunul dintre operatorii economici implicați să aibă dreptul să se opună.

În cazul schimbării furnizorului actual cu care clientul final are încheiat atât contract de energie electrică cât și de gaze naturale, clientul final va putea opta pentru schimbarea furnizorului pentru unul dintre cele două contracte sau pentru schimbarea furnizorului pentru ambele contracte.

Procedura de schimbare a furnizorului se consideră inițiată la încheierea de către clientul final cu furnizor nou a unui contract de furnizare în platformă sau la înregistrarea de către furnizorul nou în platformă a unui contract de furnizare încheiat în afara acesteia.

Inițierea și derularea procedurii de schimbare a furnizorului pot avea loc în orice zi lucrătoare.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin ANRE

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus