Oferte locuri de munca top

Cum va fi tranzactionata energia electrica din surse renegerabile

Energia electrică produsă din surse regenerabile va putea fi atribuită prin licitație extinsă. Această posibilitate este propusă de ANRE în cadrul unui nou regulament.

Astfel, conform ”Regulamentului privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică pe piața centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi (PCCB–ESRE-CV)”, tranzacționarea  energiei electrice din surse regenerabile susținută prin CV va avea cinci etape:

  1. Acceptarea contractului-cadru;
  2. Fiecare ofertant iniţiator anonim îşi defineşte oferta proprie de vânzare sau de cumpărare de energie electrică din surse regenerabile susținută prin CV, care trebuie să cuprindă următoarele caracteristici:
  3. a) durata livrării, respectiv data de începere şi data de finalizare a livrării; durata livrării trebuie să fie de minimum o lună;
  4. b) cantitatea orară de energie electrică/profilul zilnic de livrare definit de ofertant și, subsecvent, cantitatea totală de energie electrică, care pot fi:

(i) livrare în bandă la putere constantă (luni-duminică 00.00-24.00 CET);

(ii) livrare la putere constantă la ore vârf de sarcină (luni-vineri 07.00-23.00 CET);

(iii) livrare la putere constantă la ore vârf de seară (luni–duminică 17.00–22.00 CET);

(iv) livrare la putere constantă la ore gol sarcină (luni-vineri 00.00-07.00 CET și 23.00-24.00 CET și sâmbătă-duminică 00.00-24.00 CET);

(v) alte profile de livrare, cu următoarele caracteristici, care nu pot fi modificate pe toată durata livrării:

  1. livrare la putere constantă, precum și
  2. specificarea expresă a intervalelor de livrare, cu menționarea zilelor și a orelor de început și de sfârșit, cu un minim de livrare de 3 ore consecutiv;
  3. c) la fiecare MWh de energie electrică din surse regenerabile tranzacționat pe PCCB-ESRE-CV se va asocia un număr întreg de CV;
  4. Prețul de atribuire a contractului/contractelor (prețul de închidere a licitației) se poate ajusta lunar, dacă există acordul părților exprimat la semnarea contractului, începând cu prima zi de livrare, proporțional cu evoluția indicatorului specific ROPEX_DAM_H, calculat și publicat pe pagina de internet a operatorului pieţei centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi electrică.
  5. Interzicerea includerii în contract a clauzelor privind posibilitatea denunțării contractului, solicitarea de denunțare fiind tratată drept încălcare a contractului și supusă clauzelor de reziliere și introducerea unor sume penalizatoare în cazul rezilerii contractelor după semnarea de către părți.

Prevederile sunt valabile pentru:

* producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie care beneficiază sau au beneficiat de sistemul de promovare prin certificate verzi, în calitate de vânzători;

* furnizorilor de energie electrică, inclusiv furnizorilor persoane juridice având sediul într-un stat membru UE cărora Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei le-a confirmat dreptul de participare la piețele de energie electrică din România, în calitate de cumpărători;

* producătorilor de energie electrică care utilizează energia electrică produsă pentru alimentarea cu energie electrică a clienților racordați prin linii directe de centrală electrică și/sau pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic, în calitate de cumpărători;

* operatorului pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi, în calitate de organizator și administrator al pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi, inclusiv de administrator al Registrului Certificatelor Verzi.

Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale “OPCOM” S.A. va supraveghea funcţionarea PCCB-ESRE-CV şi  va publica pe pagina de web rapoarte periodice de sinteză privind rezultatele funcţionării acestei pieţe, inclusiv indicii de preţ relevanţi.

 

Descărcați aici Regulamentul ANRE (proiect)

 

 

 

 

 

Citiți și:

O mare retea de retail se va extinde cu inca o unitate

Lucrari majore in defileul unui rau important

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.1/ martie 2019

 

Sus