Oferte locuri de munca top

Cum va fi reorganizat Inspectoratul de Stat in Constructii

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) va avea o nouă structură, în urma deciziei de desființare a inspectoratelor regionale în construcții. În structura organizatorică rămân astfel inspectoratelor județene în construcții și Inspectoratul de Stat în Construcții al Municipiului București, ca entități fără personalitate juridică.

Modificările va fi realizată prin Hotărâre a Guvernului, odată ce aceasta va fi adoptată.

Astfel, numărul maxim de posturi pentru I.S.C. va rămâne de 1.014, număr ce exclude demnitarii și posturile aferente cabinetului demnitarului.

A fost propusă o nouă viziune a organizării interne a intituției, respectiv înființarea Cabinetului demnitarului, Serviciului Petiții, Corp Control, schimbarea relațiilor funcționale existente între Secretarul General și Direcția Economică și Administrativ și organizarea inspectoratelor județene în construcții la nivel de servicii.

Cabinetul demnitarului va sprijini Inspectorul General în realizarea activităților direct rezultate din exercitarea atribuțiilor care îi sunt stabilite potrivit Ordonanței Guvernului nr. 63/2001 și a legislației în vigoare.

De asemeea, va fi desființat Biroul Corp Control, din subordinea directă a Inspectorului General și Serviciul Petiții din cadrul Direcției Supravegherea Pieței Produselor pentru Construcții, Autorizare Laboratoare, Responsabili Tehnici cu Execuția și Diriginți de Șantier și se înființează Serviciul Petiții, Corp Control prin comasarea acestor două structuri.

Unificarea acestor două structuri a fost propusă luând în considerare faptul că Biroul Corp Control are atribuții de verificare și control privind activitatea desfășurată de toate structurile ISC, iar prin comasare cu Serviciul Petiții se urmărește eficientizarea activității la nivelul structurilor teritoriale. Aceasta din urmă se reflectă și în activitatea de petiționare, prin raportare la sesizările repetate formulate de cetățeni ca urmare a nemulțumirilor rezultate din activitatea de instrumentare a acestora, la răspunsurile formulate cu întârziere, precum și la petițiile prin care sunt sesizate aspecte privind activitatea personalului ISC.

Inspectoratele județene în construcții se vor organiza la nivel de servicii, având în vedere volumul, complexitatea, specificul atribuțiilor generale și a activităților de control ce se vor desfășura, la nivel teritorial, prin preluarea activităților desfășurate la nivelul inspectoratelor regionale în construcții, care s-au desființat.

În acest sens, prin desființarea inspectoratelor regionale în construcții, atribuțiile ce le reveneau acestor structuri vor fi preluate de către inspectoratele județene în construcții/Inspectoratul în Construcții al Municipiului București în domeniul:

* exercitării controlului de stat privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

* exercitării controlului de stat privind amenajarea teritoriului și urbanismului;

* activității economice – administrative, respectiv în domeniul logistică, patrimoniu și parc auto, domeniul financiar – salarizare și buget – contabilitate, domeniul informatizare și în ceea ce privește activitatea specifică de arhivare.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Un comentariu;

  1. Dan Copacian said:

    Ar fi interesant un sondaj de opinie, pe care ARENA CONSTRUCŢIILOR îl poate realiza în rândul specialiaştilor din construcţii, transmiţând la toate asociaţiile profesionale întrebări referitoare la utilitatea unui ”organ”, abilitat prin lege să exercite controlul de stat al calităţii şi disciplinei în construcţii, care în ţările UE (probabil cu excepţia fostelor ţări comuniste) nu există.

Sus