Solplanet x AeroFix

Cum va fi realizata plata pentru intocmirea planurilor parcelare

Procedura de plată pentru cofinanțarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate urmează să fie stabilită.

Este vorba despre lucrările contractate de către unitățile administrativ-teritoriale după data de 24 august 2020.

Astfel, conform unui proiect de ordin, Regulamentul privind procedura de plată (document atașat la finalul articolului) va stabili modalitatea de plată a sumelor destinate cofinanțării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare în vederea înscrierii din oficiu în cartea funciară a titlurilor de proprietate.

Solicitarea de către UAT a decontării sumei destinate cofinanțării

După deschiderea noilor cărți funciare, UAT va putea solicita decontarea sumei destinate cofinanțării.

Consiliul de Administrație va aproba alocarea de fonduri pentru cofinanțarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare conform solicitărilor înaintate în funcție de următoarele criterii:

– în limita creditelor bugetare existente sau care pot fi disponibilizate de la alte categorii de cheltuieli;

– în limita și în termenul prevăzut în actele normative în vigoare care cuprind dispoziții referitoare la modalitatea de modificare și rectificare a bugetului aprobat;

– în ordinea înregistrării solicitărilor de cofinanțare.

În cazul imobilelor cu proprietari neidentificați, subiect al înscrierii provizorii a UAT, se va deconta 10% din prețul cofinanțat pentru un imobil.

Efectuarea decontării către UAT

OCPI va efectua decontarea corespunzătoare în contul UAT în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la primirea sumelor în contul de Trezorerie. OCPI va întreprinde toate demersurile pentru a aplica dispozițiile legale în vigoare referitoare la angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

Pentru transferul fondurilor corespunzătoare, UAT va deschide la Trezorerie cont cu simbol distinct pentru cofinanţarea contractelor de  lucrări de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăţilor funciare .

În cazul în care nu se efectuează decontarea în termenul stabilit, OCPI va restitui sumele către ANCPI.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus