Oferte locuri de munca top

Cum va fi organizat ISC, dupa desfiintarea inspectoratelor regionale

Reorganizarea Inspectoratului de Stat în Construcții (I.S.C.) urmează să fie aprobată, aceasta fiind necesară întrucât anul trecut au fost desființate inspectoratele regionale în construcții.

Astfel, în noua structură organizatorică este prevăzută existența inspectoratelor județene în construcții și a Inspectoratului în Construcții al Municipiului București, ca entități fără personalitate juridică.

Modificările aferente urmează să fie aprobate astăzi de către Guvern.

Mai exact, prin desființarea inspectoratelor regionale, întregul personal din aparatul propriu al acestor structuri va fi preluat și reîncadrat în cadrul inspectoratelor județene în
construcții, respectiv în cadrul Inspectoratului în Construcții al Municipiului Bucuresti și în aparatul central al ISC.

Pentru a fi eficientizată activitatea ISC vor fi realizate următoarele modificări:

* înființarea Biroului Secretariat – Registratură având în vedere faptul că I.S.C. își desfășoară activitatea specifică utilizând sistemul informatic SIMASAP, iar pentru asigurarea unei coerențe și practici unitare a activității de secretariat și registratură se impune necesitatea înființării acestei structuri la nivel de birou, asigurându-se astfel o planificare, monitorizare și asumare a responsabilității în sistem integrat în vederea
îmbunătățirii acestei activități

* desființarea Biroului Corp Control și organizarea acestei activități la nivel de Compartiment Corp Control, care aflându-se în subordinea directă a Inspectorului General va fi condusă și coordonată de către Inspectorul General.
* se propune desființarea Biroului Audit Public Intern și organizarea acestei activități la nivel de Compartiment Audit Public Intern, care în viziunea actuală managerială, activitatea de audit public intern poate fi asigurată la nivel de compartiment în condiții optime.
Astfel, noua structură organizatorică a I.S.C. va cuprinde:
– Compartiment Situații de Urgență;
– Compartiment Securitate şi Sănătate în Muncă;
– Birou Secretariat – Registratură;
– Compartiment Comunicare și Relații Mass-Media;
– Compartiment Audit Public Intern;
– Compartiment Corp Control;
– Direcția Juridică și Resurse Umane;
– Direcția Economică și Administrativ;
– Direcția Supravegherea Pieței Produselor pentru Construcții, Autorizare Laboratoare, Responsabili Tehnici cu Execuția și Diriginți de Șantier;
– Direcția Coordonare, Control și Sinteză a Activității de Control și Avizare;
– Inspectoratul în Construcții al Municipiului București, organizat la nivel de
serviciu;
– Inspectoratele județene în construcții, organizate la nivel de birou.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

 

 

 

Sus