Oferte locuri de munca top

Cum va fi modificata legislatia privind cladirile monument istoric

Urmează să fie modificată și completată Legea privind protejarea monumentelor istorice. Modificările propuse, într-un proiect de ordonanță de Guvern, vizează în primul rând corelarea dispozițiilor Legii nr. 422/2001 cu cele ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Totodată, modificările vizează corectarea și clarificarea unor formulări neclare, care au îngreunat, și, uneori, chiar au blocat unele proceduri administrative.

Astfel, vor fi modificate autoritățile prin care se exercită dreptul de preempțiune al statului cu privire la vânzarea monumentelor istorice, printr-o nouă delimitare a competențelor privind exercitarea acestui drept între Ministerul Culturii și serviciile publice deconcentrate ale acestuia.

Ca urmare, prin Ministerul Culturii va fi exercitat dreptul de preempțiune al statului pentru monumentele istorice clasate în grupa A, în categoria monument, iar prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia pentru celelalte categorii și grupe de monumente istorice.

Parc comercial, in autorizare in provincie

Pentru evitarea solicitărilor frecvente de completare a documentațiilor supuse avizării, este propusă introducerea unor prevederi unitare referitoare la conținutul studiilor de fundamentare privind evaluarea resursei culturale a monumentului istoric, necesare pentru fundamentarea intervențiilor.

Având în vedere situațiile întâlnite în practică în care lipsa de personal a serviciilor publice deconcentrate afectează negativ îndeplinirea în termen a atribuțiilor stabilite prin lege, noul act normativ stabilește posibilitatea emiterii de către Ministerul Culturii a avizelor pentru intervenții asupra imobilelor care sunt situate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate, în baza propunerii motivate a comisiilor zonale ale monumentelor istorice care ar fi stat la baza emiterii respectivelor avize de către serviciile publice deconcentrate.

În vederea eficientizării procesului de soluționare a contestațiilor cu privire la propunerile Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sau la propunerile comisiilor zonale și a eliminării unor potențiale incompatibilități în rândul membrilor acestor comisii, va fi înființată Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Construit, comisie formată din membri care nu fac parte din Comisia Națională a Monumentelor Istorice, comisiile zonale ale monumentelor istorice sau din Comisia Națională de Arheologie.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus