Oferte locuri de munca top

Cum va fi modificata Legea monumentelor istorice

Intervențiile asupra clădirilor monument istoric, cât și vânzarea acestora vor fi influențate de viitoarele modificări legislative.

Modificările au fost propuse printr-un proiect de OUG ce vizează modificarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Proiectul prevede o primă excepţie de la prevederile legale. Astfel, va putea fi autorizată desființarea parțială a unui monument istoric, în baza ”unui studiu istorico-științific de fundamentare privind evaluarea culturală a monumentului istoric, conținând restricții și permisivități de intervenție”. Acest studiu trebuie să fie realizat de către specialiști sau experți atestați de Ministerul Culturii și să fie parte a unei documentații avizate. Condiția este ca desființarea să vizeze elemente sau părți din monument, ansamblu sau sit care nu afectează valoarea istorico-culturală sau arhitecturală a acestora.

O altă noutate a noului proiect legislativ este că se va putea face schimbarea categoriei sau a grupei de clasare a monumentelor istorice ”potrivit normelor metodologice de inventariere și clasare a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii”. Aceasta în loc de schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice potrivit procedurii prevăzute pentru clasare.

De asemenea, noul proiect prevede că în situații de urgență, stări potențial generatoare de situații de urgență, situații care privesc siguranța națională sau în alte situații excepționale, Ministerul Culturii ”poate emite avize de urgență pentru intervenții asupra monumentelor istorice, fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, comisiilor zonale ale monumentelor istorice sau, după caz, a Comisiei Naționale de Arheologie, cu condiţia ca intervenţiile să fie reversibile.”

O altă excepție prevăzută în noul proiect de modificare a Legii monumentelor istorice este că serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii pot emite avize privind documentațiile tehnice fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice și în afara cazurilor de urgență. Aceasta pentru tipuri de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele lor de protecție sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare, realizate cu respectarea anumitor condiții, atunci când respectivele tipuri de intervenții și condiții sunt identificate prin ordin al ministrului culturii, publicat în Monitorul Oficial al României.

Vânzarea clădirilor monument istoric

Clădirile încadrate ca monument istoric, aflate în proprietatea privată, pot fi vândute numai în condiţiile exercitării dreptului de preemţiune al :

– statului român, prin Ministerul Culturii, pentru monumentele istorice clasate în grupa A din categoria m – monument sau sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, pentru celelalte monumente istorice

– al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, sub sancţiunea nulităţii relative a vânzării.

 

Descărcați aici Proiectul de OUG

 

 

 

 

 

Citiți și:

Noi cladiri de birouri au primit autorizatia de construire

Extinderea unui centru logistic va costa circa 5 mil euro

Cum merg vanzarile in cadrul unui proiect ce va cuprinde peste 600 apartamente

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus