Oferte locuri de munca top

Cum va fi mărită rata de absorbţie a fondurilor europene

România are la dispoziție o alocare financiară totală de circa 31 miliarde de euro din fondurile structurale și de investiții (FESI), pentru perioada 2014 -2023.

Din aceasta sumă, aproximativ 23 miliarde de euro sunt alocate programelor operaționale finanțate din fonduri structurale, iar 8 miliarde revin Programului Național de Dezvoltare Rurală.

Pentru a creşte rata absorbției și numărul de proiecte depuse cu până la 100% la sfârşitul anului 2023, în Programul de Guvernare 2017 – 2020 Guvernul propune accelerarea ritmului de cheltuire a fondurilor europene prin adoptarea a mai multe măsuri.

Până la sfârşitul anului 2017 este propusă lansarea tuturor call-urilor de proiecte, pe toate liniile de finanțare, atât pentru beneficiarii publici, cât și pentru cei privați, dar şi acreditarea tuturor autorităţilor de management.

Timpii de evaluare pentru proiectele depuse și semnarea rapidă a contractelor de finanțare vor fi mai scurți. În acest sens, vor fi folosite fondurile disponibile în Programul de Asistență Tehnică și va demara în regim de urgență procedura de selecție de experți ce vor fi angrenați în operațiunile de verificare administrativă și financiară. (contracte cadru și subsecvente sau similar procedurilor organizate de Direcțiile Generale din cadrul Comisiei Europene).

Facturile beneficiarilor vor fi plătite la timp, prin crearea unui mecanism transparent de monitorizare a facturilor, de la momentul depunerii și până la achitarea lor de către Autoritățile de Management.

Autoritățile de Management vor avea un manager de proiect care va monitoriza atent fiecare proiect şi va stabili lunare cu fiecare beneficiar pentru a analiza stadiul proiectului.

Fiecare Autoritate de Management va iniția un proces de instruire a beneficiarilor, pe baza unui ghid privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice în vederea prevenirii greșelilor constatate în aplicarea procedurilor privind achiziţiile publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, precum și asigurarea unei practici unitare pe viitor.

Vor fi luate măsuri de simplificare și evitare a supra-proceduralizării și birocrației excesive prin simplificarea orientărilor pentru solicitanți, operaționalizarea SMIS 2014+, simplificarea procedurilor de achiziții pentru beneficiarii privați, introducerea unor opțiuni de costuri simplificate, a unor rate forfetare și bareme standard pentru costurile unitare în normele naționale și regionale referitoare la eligibilitate, simplificarea procedurilor pentru autorizațiile de construire.

Concomitent cu măsurile de simplificare, sistemului administrativ va fi îmbunătăţit şi va fi sporită capacitatea de absorbţie a fondurilor.

În acest sens va fi iniţiat un proiect de lege privind statutul funcționarului public care lucrează în domeniul fondurilor europene, în care vor fi prezentate drepturi și obligații precis definite.

O proporție importantă a investițiilor, și anume 517 milioane euro  va fi furnizată prin intermediul instrumentelor financiare (inclusiv prin inițiativa privind IMM-urile pusă în aplicare de BEI).

Utilizarea instrumentelor financiare și a instrumentelor teritoriale va viza sprijinirea IMM-urilor prin furnizarea de capital, de împrumuturi și de garanții pentru fazele incipiente și de creștere.

Vor fi încurajate Parteneriate Public – Privat, ca alternative și soluții complementare care pot conduce la sustenabilitatea proiectelor cofinanțate de Uniunea Europeană, prin crearea unei StrategicUnit, pe modelul statelor dezvoltate.

 

Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia nov – dec 2016

 

Sus