Oferte locuri de munca top

Cum va fi esalonata plata obligatiilor bugetare

Cum va fi făcută în permanență eșalonarea la plată a obligațiilor bugetare este stabilită într-o procedură ce urmează să fie aprobată de ANAF.

Eșalonarea la plată a obligațiilor bugetare în formă simplificată a fost una dintre cele mai accesate facilități fiscale.

Prin această facilitate fiscală se asigură lichiditățile financiare necesare continuării activității contribuabililor care temporar se află în dificultate financiară.

Noul act normativ introduce în Codul de procedură fiscală o procedură permanentă de eșalonare la plată, în formă simplificată, pentru obligațiile bugetare administrate de organul fiscal central.

Procedura se aplică obligațiilor fiscale principale și accesorii restante, administrate de organul fiscal central, a căror vechime este de maximum 12 luni anterioare depunerii cererii și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eșalonare la plată.

În cazul în care debitorul optează pentru plata diferențiată a ratelor de eșalonare, acesta menționează în cerere propunerea de grafic, care va cuprinde, pentru fiecare rată, procentul care poate fi achitat din obligațiile fiscale principale și accesorii, respectiv:

* cel puțin 5% din cuantumul obligațiilor fiscale ce pot fi eşalonate la plată, pentru jumătate din perioada de eșalonare solicitată,

* diferența de procent se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eşalonare, pentru următoarele luni rămase din propunerea de grafic.

Eşalonarea la plată se acordă de către organul fiscal, pe o perioadă de cel mult 12 luni, prin emiterea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale. La decizie se anexează graficul de plată care cuprinde rate lunare, în funcție de numărul de luni de eșalonare la plată aprobat.

Noi investitii ale unei multinationale in tara noastra

Procedura de acordare a eşalonării la plată în formă simplificată reglementează următoarele aspecte:

* sfera de aplicare;

* dispoziții privind cererea de acordare a eşalonării la plată;

* organul fiscal competent pentru soluționarea cererilor de acordare a eșalonării la plată;

* modul de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

* stabilirea conţinutului certificatului de atestare fiscală, eliberat în scopul acordării eșalonărilor la plată;

* stabilirea procedurii de acordare a eșalonărilor la plată, a condiţiilor de menţinere a valabilităţii acestora, consecinţele pierderii valabilităţii eșalonărilor la plată;

* stabilirea procedurii de modificare a eșalonărilor la plată acordate;

* stabilirea regulilor speciale privind fuziunea/divizarea debitorilor care beneficiază de eșalonări la plată;

* stabilirea regulii speciale privind punerea în aplicare a suspendării executării unui act administrativ fiscal;

* stabilirea modelelor formularelor prevăzute de procedura de acordare a eșalonărilor la plată.

În situaţia în care pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată debitorul obţine o suspendare a executării actului administrativ-fiscal în care sunt individualizate creanţe fiscale ce fac obiectul eşalonării/amânării la plată, decizia de eşalonare la plată, respectiv decizia de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare, după caz, se modifică, la cererea debitorului.

Descarcati aici procedura

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus