Oferte locuri de munca top

Cum va fi eficientizat Programul de iluminat public

Va fi din nou modificat Ghidul de finanțare a Programului de iluminat public pentru a eficientiza etapele acestuia. Ghidul a mai fost modificat anul acesta, însă fără a aduce rezultatele așteptate.

Ulterior acestei modificări a fost demarată, în luna august, sesiunea pentru depunerea cererilor de finanțare și, în cadrul acesteia, s-a constatat faptul că varianta depunerii documentelor etapizat nu a fost eficientă în procesul de derulare a Programului.

Pentru a rezolva această problemă s-a propus eliminarea procedurii de etapizare din cuprinsul ghidului, pentru sesiunile care vor fi derulate ulterior.

Amintim faptul că Ghidul de finanțare conţine dispoziţii privind scopul, obiectul şi indicatorii de performanţă ai Programului, eligibilitatea solicitantului finanţării, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia, precum și cu privire la procedurile privind evaluarea, implementarea, decontarea şi monitorizarea proiectului propus.

Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care să determine o eficienţă energetică ridicată şi poluare luminoasă minimă.

Doua noi parcuri fotovoltaice, infiintate cu 50 mil euro

Obiectul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu surse LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (în situaţiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipaţi cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefuncţionale), precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiţii.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus