Solplanet x AeroFix

Cum va fi aplicata Legea mirosurilor de catre firme si administratia publica

Cum va fi aplicată Legea mirosurilor de către firme și administrația publică a fost clarificat într-o metodologie ce urmează să fie aprobată de Guvern.

Cu această metodologie vor fi evaluate și gestionate mirosurile care provoacă efecte neplăcute și inacceptabile, respectiv în evaluarea riscului asupra stării de sănătate în funcție de agentul cauzal și vor fi determinate măsurile aplicabile în vederea diminuării disconfortului olfactiv.

Metodologia se adresează atât operatoriilor economici/titularii activităților care pot genera disconfort olfactiv, cât și autorităților administrației publice centrale și locale și publicului.

Conform legii în vigoare, operatorii economici/titularii activităților care pot produce disconfort olfactiv:

* trebuie să elaboreze și să pună în aplicare un Plan de gestionare a disconfortului olfactiv și să asigure sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv;

* emisiile şi/sau evacuările de la sursele care pot produce disconfort olfactiv, trebuie reținute și dirijate către un sistem adecvat de reducere a mirosului;

* trebuie să ia toate măsurile necesare în vederea diminuării disconfortului produs, prin implementarea unui Plan de gestionare a disconfortului olfactiv, în cazul zonelor rezidențiale în vecinătatea cărora se desfășoară activități existente cu impact olfactiv, la care distanța minimă de protecție sanitară în vigoare nu este respectată.

De asemenea, autoritățile administrației publice locale trebuie:

*  să prevadă la elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului măsuri de prevenire și reducere a disconfortului olfactiv;

* să întrețină rețeaua de canalizare, instalațiile de pre-epurare/stațiile de epurare și să ia toate măsurile astfel încât să nu creeze disconfort olfactiv;

* să controleze cu scop preventiv și la sesizarea publicului, activitățile care nu se supun reglementării din punct de vedere al protecției mediului și care pot crea disconfort olfactiv;

* să respingă solicitările de dezvoltare a proiectelor dacă distanțele minime de protecție sanitară nu sunt respectate sau în zonă sunt instalații care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației;

* să reglementeze, inclusiv prin interzicerea permanentă sau temporară, desfășurarea activităților generatoare de disconfort olfactiv în zonele de locuit, recreere, odihnă, tratament și agrement, construcții de sănătate și unități de învățământ.

Conținutul Planului de gestionare a disconfortului olfactiv

Planul de gestionare va include:

* un protocol care să conțină măsuri și un calendar corespunzător;

* un protocol pentru monitorizarea mirosurilor;

* un protocol pentru răspunsul în caz de identificare a incidentelor care provoacă mirosuri;

* un program de prevenire și reducere a mirosurilor conceput pentru a identifica sursa (sursele) acestora, a măsura/ estima gradul de expunere la mirosuri, a caracteriza contribuțiile surselor și a aplica măsuri de prevenire și/sau de reducere.

Sensibilitatea mediului receptor

Sensibilitatea mediului ar trebui considerată ca făcând parte din orice evaluare a mirosului. Sensibilitatea unei zone va reflecta atât prevederile planului de urbanism, care stabilește condițiile de amenajare pentru fiecare tip de utilizare a terenului, cât și utilizările reale ale terenurilor care există în zonă.

Este recomandat ca evaluatorul să viziteze locația în cauză pentru a determina și/sau confirma utilizarea terenului, înainte de a efectua o evaluare. Atunci când se evaluează emisiile de miros în aer, sensibilitatea unei anumite locații se bazează pe caracteristicile utilizării terenului, inclusiv ora zilei și motivul pentru care oamenii se află la locația particulară.

În următorul tabel sunt exemplificate sensibilității care pot fi atribuite unui număr de utilizări are terenurilor pentru evaluarea disconfortului olfactiv:

 

Tipuri de utilizări ale terenurilor și sensibilitatea generală a mediului receptor

Utilizarea terenului Clasificarea sensibilității Motive pentru sensibilitate
Spitale, școli, creșe și grădinițe, cămine pentru bătrâni Nivel ridicat

Persoanele cu sensibilitate ridicată (incluzând copii, persoane bolnave sau în vârstă) sunt expuse, și/sau

 

Persoanele care sunt susceptibile de a fi expuse continuu (până la 24h, șapte zile pe săptămână).

Rezidențial Nivel ridicat

Persoane cu sensibilitate ridicată (incluzând copii, persoane bolnave sau în vârstă) sunt expuse.

 

Persoanele se așteaptă la un nivel ridicat confort în casele lor și în împrejurimile imediate.

 

Persoanele pot fi prezente pe tot timpul zilei și nopții, atât afara caselor cât și în interior.

 

Vizitatorii din zona respectivă nu sunt familiarizați cu eventuale emisii de miros și sunt mult mai probabil afectați.

Turism, cultural, conservare Nivel ridicat Aceste zone pot avea o valoare ridicată în ceea ce privește protecția mediului, așa că efectele adverse nu sunt tolerate.
Comercial, retail, afaceri Nivel moderat către ridicat

Zonele au o densitate a populației similară cu cea din zonele rezidențiale, deoarece persoane de toate vârstele și cu sensibilități diferite le pot utiliza.

 

Activitățile comerciale pot fi sensibile la alte utilizări (de ex. prepararea mâncării afectată de către compușii organici volatili de la producerea vopselurilor).

Rezidențial rural Nivel moderat către ridicat

Densitatea populației este mai redusă decât în zonele rezidențiale, de aceea probabilitatea de a fi afectată este mai mică. Cu toate acestea, persoanele cu sensibilitate ridicată pot fi expuși în orice moment din zi sau noapte.

 

De obicei, persoanele se mută în aceste zone pentru un stil de viață mai sănătos și pot fi în mod special mai sensibili la aspectele de confort sau riscurile percepute asupra sănătății.

Drumurile publice Nivel scăzut Utilizatorii drumurilor publice sunt expuși la efecte adverse determinate de emisiile în aer dar numai pe perioade scurte de timp.

 

Descărcați aici Metodologia si Planul de gestionare al disconfortului – Proiect

 

Login Required
Login Required

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus