Oferte locuri de munca top

Cum va fi ajustat pretul in achizitiile publice

Prețurile contractelor de achiziție publică vor putea fi revizuite și actualizate. Cum se va face acest lucru este prevăzut într-un proiect de Hotărâre de Guvern (găsiți proiectul atașat la finalul știrii)

Astfel prețurile contractuale vor fi ajustate ca urmare a revizuirii și actualizării contractelor de achiziție publică.

Proiectul precizează că, în orice situație, prețul contractului de achiziție poate fi ajustat ”doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului respectiv”.

Entitatea contractantă va introduce, atât în documentația de atribuire cât și în contractul/acordului-cadru respectiv, o formulă de ajustare prin revizuire a prețului contractului.

De asemenea, proiectul de HG stabilește formule polinomiale de ajustare prin revizuire a prețurilor contractelor de achiziție publică.

Astfel, formula de ajustare prin revizuire a prețului contractului de achiziție publică va fi o formulă polinomială de tipul: An = n * N + m * M + g * G + f * F + e * E + d * D + c * C + b * B + a * A, unde:

An – reprezintă coeficientul de ajustare prin revizuire care urmează a fi aplicat valorii de contract;

n – ponderea estimată a cheltuielilor totale cu forța de muncă, inclusiv cheltuielile angajatorului pentru pregătire profesională (costul forței de muncă);

N – indicele de creștere a salariului minim brut lunar conform hotărârilor de guvern, iar din 2019 salariul minim în construcții;

m – ponderea estimată a costurilor cu materialele de construcție, respectiv cu materialele din minerale nemetalice;

M – indicele de creștere a prețurilor produselor din minerale nemetalice;

g – ponderea estimată a produselor achiziționate de la societăți de construcții și a altor materiale;

G – indicele de cost în construcții;

f – ponderea estimată a costurilor cu produse din metal;

F – indicele de creștere a prețurilor produselor din industria metalurgică;

e – ponderea estimată a costurilor cu energia electrică, gaze, energia termică și combustibil în total costuri;

E – indicele de creștere a tarifelor/prețurilor pentru producția și furnizarea energiei electrice și termice, gaze, apă caldă și aer condiționat;

d – ponderea estimată a materiilor prime pentru construcții, respectiv pietriș, nisip și alte produse extrase;

D – indicele de creștere a prețurilor producției industriale pentru alte activități extractive; c – ponderea estimată a cheltuielilor cu produse din lemn;

C – indicele de creștere a prețului producției industriale pentru prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite; b – ponderea cheltuielilor cu amortizarea sau achiziția de utilaje de construcții în total cheltuieli sau în valoarea lucrărilor executate;

B – indicele producției de echipamente electrice;

a – ponderea altor consumuri;

A – indicele prețului producției industriale.

 

Descarcati aici proiectul de HG

 

 

 

 

 

Citiți și:

In Capitala va incepe construirea unui ansamblu cu peste 220 de apartamente

50 mil lei pentru extinderea a doua strazi, din bugetul local

Va creste oferta de spatii logistice

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.1/ martie 2019

 

 

Sus