Oferte locuri de munca top

Cum va arata bugetul Transporturilor la final de an

Cu nu mai puțin de aproape 153 milioane de euro vor fi diminuate creditele bugetare ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru acest an.

Diminuările au avut în vedere propunerile ordonatorului principal de credite ca urmare a analizei execuției bugetare, conform proiectului de OUG cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021. Acesta se află în prezent în consultare publică.

Astfel, pentru Ministerul Transporturilor au fost identificate economii în principal la:

* proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020: -948,0 milioane lei

* cheltuieli de personal: -0,4 milioane lei

* bunuri și servicii: -1,0 milioane lei

* dobânzi: -2,4 milioane lei

* transferuri între unități ale administrației publice: -7,3 milioane lei

* alte transferuri: -65,1 milioane lei

* alte cheltuieli: -3,0 milioane lei

* cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: -0,3 milioane lei

* active financiare reprezentând participarea la capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului: -25,0 milioane lei

* ratele aferente creditelor externe: -8,8 milioane lei.

De asemenea, tot prin rectificarea bugetată vor fi asigurate sume suplimentare la subvenții pentru operatorii economici de sub autoritatea ministerului (+300,0 milioane lei) și pentru decontarea facilităților de care beneficiază diferite categorii sociale (+4 milioane lei).

Diminuarea per sold este de 757,3 milioane lei.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus