Oferte locuri de munca top

Cum va accelera statul consolidarea cladirilor cu risc seismic

Consolidarea clădirilor care prezintă risc seismic va suporta modificări ale legislației.  Deputații au adus unele amendamente proiectului de lege pentru aprobarea OUG 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic la construcţiile existente.

Acest proiect a fost adoptat de Senat în 20 septembrie 2016. După nouă luni a ajuns în Camera Deputaților (camera decizională) unde deputații din comisiile de specialitate au mai făcut unele modificări (vedeti fisierul atasat).

 

Facilități fiscale

Senatul a aprobat iar deputații au menținut amendamentul potrivit căruia proprietarii, persoane fizice şi juridice, beneficiază, prin exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizaţiei de construire pentru execuţia lucrărilor de consolidare a construcţiilor din proprietate cu destinaţia de locuinţă sau cu alte destinaţii, precum şi de taxa privind timbrul arhitecturii.

Proprietarii de spaţii publice cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situate în construcţii cu destinaţia de locuinţă încadrate în clasa I de risc seismic sunt scutiţi de la plata impozitului pentru spaţiul deţinut, pe durata execuţiei lucrărilor de intervenţie, respectiv de la data începerii lucrărilor de intervenţie prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor şi până la data admiterii recepţiei la terminarea lucrărilor de intervenţie

Înstrăinarea, în decurs de 5 de ani de la recepţia la terminarea lucrărilor de intervenţie, a spaţiilor cu altă destinaţie proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice din construcţiile incluse în programele anuale şi la care s-au executat lucrări de intervenţie finanţate prin transferuri de la bugetul local este condiţionată de rambursarea integrală a ratelor neachitate, conform evidenţei consiliului local, actualizate la data înstrăinării.

 

Expertizarea tehnica

Deputații au introdus un nou alineat, cu următorul cuprins:

Stabilirea riscului seismic pentru o anumită construcţie se face prin încadrarea acesteia într-una din următoarele patru clase de risc:

  1. a) Clasa R(s) I, din care fac parte construcţiile cu risc ridicat de prăbuşire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime;
  2. b) Clasa R(s) II, în care se încadrează construcţiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilităţii este puţin probabilă;
  3. c) Clasa R(s) III, care cuprinde construcţiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante;
  4. d) Clasa R(s) IV, corespunzătoare construcţiilor la care răspunsul seismic aşteptat este similar celui obţinut la construcţiile proiectate pe baza prescripţiilor în vigoare.

De asemenea, deputații au completat un alineat existent, precizând că expertizarea tehnică este realizată de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate, a construcţiilor existente care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic şi fundamentării măsurilor de intervenţie.

În cazul în care, în termenele prevăzute de prezenta ordonanţă, nu au fost realizate măsurile de intervenţie fundamentate în expertiza tehnică iniţială sau în cazul în care codul/normativul de proiectare seismică în baza căruia s-a efectuat expertizarea tehnică iniţială şi încadrat construcţia existentă în clasă de risc seismic şi-a încetat aplicabilitatea, se poate efectua, la solicitarea proprietarilor/ asociaţiei de proprietari, în scopul actualizării măsurilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic, o nouă expertiză tehnică a construcţiei existente în conformitate cu conţinutul cadru prevăzut în codul/normativul de proiectare seismică aflat în vigoare la data solicitării, finanţată din bugetele locale.

Expertiza tehnică se însuşeşte de proprietari/asociaţia de proprietari în vederea continuării, în condiţiile legii, a acţiunilor de intervenţie privind reducerea riscului seismic al construcţiei existente, după avizarea prealabilă în Comisia Naţională de Inginerie Seismică organizată pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

 

Cadastrare obligatorie

Deputații susțin că atât procesul de notificare, renotificare și amendare a proprietarilor, cât și deciziile interne ale asociațiilor de proprietari sunt îngreunate de absența unei evidențe clare a proprietarilor. Ca urmare, au stabilit ca obligatorie întocmirea documentației cadastrale și înregistrarea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor încadrate in clasa I de risc seismic, în termen de 1 an de la încadrarea imobilului în clasa I de risc seismic.

 

Primăriile finanțează chiriile si achiziția locuințelor

Una dintre piedicile actuale pentru consolidarea clădirilor cu risc seimic este lipsa de locuinţe de necesitate. Un nou amendament introduce posibilitatea finanțării chiriei pentru proprietarii care trebuie să fie mutați pentru consolidarea clădirilor și achiziția locuințelor supuse intervențiilor.

Astfel, un amendament nou stabilește că locuinţele de necesitate care satisfac exigenţele minimale prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, precum şi utilităţile pentru aceste locuinţe vor fi asigurate prin grija autorităţilor administraţiei publice locale. Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind mutarea persoanelor evacuate în şi din locuinţele de necesitate şi, după caz, plata chiriei pe perioada execuţiei lucrărilor de intervenţie se vor asigura din bugetele locale. De asemenea, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura spaţiile necesare depozitării, în condiţii de siguranţă şi cu asigurarea accesului proprietarilor, a bunurilor materiale care nu pot fi mutate în locuinţele de necesitate.

 

Descărcați aici:

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Disputa pentru reabilitarea strazilor centrale ale unui municipiu

Ansamblu cu blocuri de inaltime medie, langa padurea Baneasa

Mai multe cladiri spitalicesti vor fi reabilitate

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.5/iul-aug 2018

coperta-ac5

Sus