Oferte locuri de munca top

Cum sunt realizate modificarile contractuale dintr-un acord-cadru

Modificările contractuale ce pot fi realizate într-un acord-cadru au ridicat mai multe întrebări la nivelul autorităților contractante și al operatorilor economici.

Pentru a clarifica nelămuririle, Agenția Națională pentru Achiziții Publice a emis recent o îndrumare în acest sens.

Modificarea duratei unui acord-cadru

Astfel, în cazul încheierii unui acord-cadru cu o durată mai mică decât perioada maximă de 4 ani, acesta se poate prelungi în limita maximă în condițiile respectării prevederilor condițiilor contractuale, precum și a prevederilor legislative privind modificările contractuale.

Prelungirea duratei acordului-cadru este posibilă în situația în care autoritatea contractantă are inclusă în documentația de atribuire opțiunea de prelungire (de exemplu de la 2 ani pana la 4 ani).

În cazul încheierii unui acord-cadru a cărui durată maximă a fost stabilită la 4 ani:

* regula generală este aceea a nedepășirii duratei de 4 ani a unui acord-cadru, iar excepțiile vor fi interpretate restrictiv, într-un context ce țin de obiectul contractului și în orice caz nu mai târziu de momentul lansării acordului-cadru

* durata unui acord-cadru nu va depăși durata de 4 ani decât în cazuri excepționale care sunt referitoare la obiectul acordului-cadru.

În ceea ce privește situația specială a ultimului contract subsecvent încheiat anterior expirării perioadei de valabilitate, respectiv dacă acesta poate avea o durată de ½ sau egală cu durata inițială a acordului-cadru:

* legislația privind achizițiile publice nu conține nicio precizare expresă în acest sens, iar în anunțul de participare al documentației de atribuire pentru acordul-cadru nu se solicită publicarea de informații privind durata unui contract subsecvent;

* la completarea Fișei de Date în SEAP, autoritatea trebuie să includă informații cu privire la frecvența și valoarea contractelor subsecvente, astfel încât estimarea cu privire la frecvența contractelor subsecvente incluse într-un acord-cadru trebuie să fie programată încă de la momentul pregătirii procedurii de achiziție publică;

* durata contractelor subsecvente care urmează a fi atribuite înainte de expirarea acordului-cadru să fie aceeași cu durata respectivului acord-cadru, ci ar putea fi, după caz, mai mare sau mai mică.

Prin urmare, probabilitatea de a fi necesară încheierea unui contract subsecvent la finalul acordului-cadru cu o durată de ½ sau egală cu durata inițială a acordului-cadru este mică.

O astfel de situație, permisă de legislație (chiar dacă atipică), ar putea fi posibilă în cazul acelor acorduri-cadru în care apariția contractelor subsecvente este generată de nevoi punctuale (poate chiar ad-hoc) ale autorității contractante care apar în anumite circumstanțe și care nu pot fi anticipate sau controlate (total) din punct de vedere obiectiv de către aceasta.

În ceea ce privește situația unui acord-cadru încheiat pe perioada maximă impusă de lege, dacă este posibilă depășirea duratei maxime (4 ani) prin intermediul ultimului contract subsecvent:

* durata unui acord cadru nu poate să depășească durata de 4 ani, însă durata ultimului contract subsecvent poate depăși durata acordului cadru

* autoritatea contractantă atribuie trebuie să se asigure că nu există sau este redus riscul de a se considera că anumite clauze ale acordului-cadru nu mai sunt valabile pentru contractul subsecvent respectiv, având în vedere că acordul-cadru, ca atare, nu este prelungit.

Modificări substanțiale aferente unui acord-cadru

Modificările nu pot fi substanțiale nici în raport cu acordul-cadru, dar nici în raport cu contractul subsecvent ca atare și condițiile sale specifice.

În cazul acordurilor-cadru semnate cu un operator sau cu mai mulți operatori, inclusiv cu reluarea competiției, în cadrul cărora condițiile și termenii de prestare nu sunt stabilite integral de la început, autoritățile contractante trebuie să aibă în vedere să nu modifice substanțial condițiile și specificațiile expuse la atribuirea acordului-cadru în sine.

Astfel, în situațiile în care aceste condiții nu au fost inițial stabilite în acordul-cadru de manieră completă, contractele subsecvente se vor încheia pe baza condițiilor stabilite în acordul-cadru propriu-zis în combinație cu cerințele solicitate de autoritatea contractantă și termenii oferiți ulterior de către contractantul câștigător.

Modificări nesubstanțiale aferente unui acord-cadru

Ccnform prevederilor legale, clauzele de revizuire (care pot include clauze de revizuire a prețului) trebuie prevăzute în documentele achiziției inițiale deci, în cazul unui acordul-cadru, trebuie prevăzute la nivelul documentației aferente acordului-cadru respectiv.

În funcție de felul în care este formulată clauza de revizuire a prețului acordului-cadru, ajustarea se poate reflecta la nivelul acordului-cadru.

Pe de altă parte, pot exista clauze de revizuire în acordul-cadru care să precizeze ca ajustările respective vor fi operate doar la sau după semnarea contractelor subsecvente și doar în textul contractelor subsecvente.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus