Oferte locuri de munca top

Cum sunt prioritizate proiectele de investitii publice

Proiectele de investiții publice sunt prioritizate după o metodologie care a intrat în vigoare odată cu publicarea ei ieri în Monitorul Oficial.

Normele metodologice ce privesc prioritizarea proiectelor de investiții publice detaliază principiile, criteriile de prioritizare a proiectelor noi, justificarea punctajelor și precizările metodologice.

Există următoarele patru principii:

* Principiul 1 – Oportunitatea proiectului în contextul strategiilor sectoriale sau naționale [20 puncte];

* Principiul 2 – Justificarea economică și socială [40 puncte];

* Principiul 3 – Suportabilitatea și sustenabilitatea financiară [20 puncte];

* Principiul 4 – Aranjamente pentru implementare/ Performanța în implementare [20 puncte].

Precizările metodologice fac referire la acordarea și justificarea punctajelor pentru proiectele de investiții publice semnificative prin aplicarea principiilor și criteriilor de prioritizare.

Conform documentului, pentru toate proiectele de investiții publice semnificative, ordonatorii principali de credite au obligația ca, în termen de maximum un an de la punerea în funcțiune a acestora, să elaboreze rapoarte de finalizare. Acestea se transmit către Ministerul Finanțelor Publice în termen de 30 de zile de la data elaborării. Rapoartele vor cuprinde inclusiv informații referitoare la abaterile majore de la calendarul de implementare, precum și justificarea acestora. În cuprinsul acestor rapoarte vor fi identificate și orice recomandări pentru îmbunătățirea implementării proiectelor de investiții publice similare.

De asemenea, proiectele de investiții publice semnificative vor face obiectul unei evaluări a performanței ulterior finalizării, însă fără a depăși un termen de 5 ani de la finalizare și dare în exploatare. Evaluarea va stabili eficiența și eficacitatea proiectelor în comparație cu previziunile efectuate la nivelul studiului de fezabilitate. Rapoartele de evaluare a performanței vor fi transmise MFP de către ordonatorul principal de credite în termen de 30 de zile de la data elaborării

 

Descărcați aici Hotărârea nr. 363/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014 și anexele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participati la evenimentul organizat de ARENA Constructiilor, joi 7 iunie, la Bucuresti !

 

Citiți și:

Proiect cu peste 700 de apartamente, in blocuri 17 Etaje, in Capitala

Sediul unei primarii din Bucuresti va fi modernizat si reabilitat termic

12,5 mil euro pentru dezvoltarea infrastructurii de apa

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2018

Sus