Oferte locuri de munca top

Cum sunt declarate la ANAF veniturile realizate in strainatate 

Au fost aduse mai multe clarificări în ceea ce privește obligația contribuabililor de a declara veniturile realizate din străinătate. Prevederile îi vizează pe cei care realizează individual sau într-o formă de asociere venituri/pierderi din străinătate și care au obligația să le declare și să plătească impozit pe venit.

Astfel, conform unui ghid realizat de ANAF (atașat la finalul articolului), declarația unică se depune de către:

* persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și

* persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc cel puțin una din condițiile de rezidență, respectiv:

– centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România sau este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat

și care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România, cum ar fi:

– venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

– venituri din activităţi independente (profesii liberale, venituri din activități de producție,

comerț, prestări servicii);

– venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;

– venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

– venituri sub formă de dividende;

– venituri sub formă de dobânzi;

– venituri din premii;

– venituri din jocuri de noroc;

– remuneraţii/indemnizaţii ale membrilor consiliului de administraţie/administratori/ cenzori şi

alte venituri similare

– alte venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Codul fiscal.

Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator

nerezident nu sunt impozabile în România, nu se declară şi nu fac obiectul creditului fiscal extern.

Completarea și depunerea declarației unice

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale se depune la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării impozitului anual pe venit.

Se completează câte o secţiune pentru fiecare ţară – sursă a veniturilor şi pentru fiecare

sursă de venit realizat.

Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit

asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia.

Declarația unică se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:

* prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile

legale în vigoare, respectiv:

– prin intermediul serviciului „Spațiul Privat Virtual” (SPV);

– pe site-ul www.e-guvernare.ro.

* în format hârtie, declaraţia unică se depune, împreună cu anexele completate,

dacă este cazul, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare

recomandată, cu confirmare de primire.

 

Descărcați aici Ghidul ANAF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus