Oferte locuri de munca top

Cum sunt constructiile comparativ cu celelalte sectoare economice

Sectorul construcțiilor însuma, la finele anului trecut, 59.536 de întreprinderi, respectiv 10,6% din totalul întreprinderilor active din domeniul economic (industrie, construcţii, comerţ şi servicii de piață), potrivit celor mai recente date de la Institutul Național de Statistică.

În ceea ce privește sectorul industriei, acesta însuma 58.920 de întreprinderi, respectiv 10,5%, iar comerțul înregistra 30,2% din total.

Cea mai mare pondere, însă, era deţinută de întreprinderile active din cadrul sectorului servicii de piață, respectiv 48,7%.

Comparativ cu anul 2018, numărul total de întreprinderi a crescut cu 2.9% în anul trecut.

În anul 2019, numărul mediu de salariaţi a crescut cu 0,2% faţă de anul 2018.

Întreprinderile din construcții aveau 394.809 salariați, reprezentând 9,6% din numărul total de salariaţi.

Întreprinderile din serviciile de piață au deţinut cea mai mare pondere în ceea ce priveşte numărul mediu de salariaţi (36,6%), urmate de cele din industrie (32,5%) și comerț (21,3%).

Mărimea medie a unei întreprinderi din industrie a fost de circa 22,8 salariaţi, în timp ce în comerţ a fost de circa 5,2 salariaţi.

În ceea ce priveşte cifra de afaceri, ponderea cea mai mare a fost deţinută de întreprinderile cu activitate principală de comerţ (40%), întreprinderile din construcţii deţinând doar 6,7% din totalul cifrei de afaceri, și anume peste peste 111,82 miliarde lei.

Celelalte două sectoare de activitate economică, industrie și servicii, au înregistrat 33.1%, respectiv 20.2% din cifra de afaceri.

Structura investiţiilor brute în cadrul sectorului de construcții este în proporție de 15.3%. În ceea ce privește celelalte sectoare de activitate economică, situația se prezintă astfel: servicii de piață 37.5%, industrie 33.6%, iar comerț 13.6%.

Valoarea adăugată brută la costul factorilor a fost obţinută în 2019, în proporţie de 8.8% în construcţii. Cel mai mare procent a fost obținut aici de sectorul servicii de piață, cu 35.2%, fiind urmat de industrie cu 33.8% și de comerț, cu procentul de 22.2%.

Rezultatul brut al exerciţiului a înregistrat valori pozitive (profit) în toate cele patru sectoare de activitate economică, după cum urmează:

* Construcții – 11%;

* Industrie – 27.8%;

* Comerț – 27.4%;

* Servicii de piață – 33.8%.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

 

 

Sus