Oferte locuri de munca top

Cum se vor modifica tarifele pentru avizele de la Cultura

Tarifele pentru emiterea avizelor de specialitate pentru imobilele aflate în zona de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate vor suporta unele modificări, potrivit unui proiect de ordin al ministrului Culturii.

În prezent, cuantumul tarifelor este stabilit printr-un ordin din 2018, iar, în practică, s-au constatat dificultăţi în ceea ce priveşte aplicarea unitară a dispoziţiilor acestui ordin, după cum susțin oficialii Ministerului Culturii.

Noul ordin urmăreşte reglementarea unor aspecte referitoare la:

  1. a) tipurile de lucrări pentru care este necesară avizarea; Tariful este de 3 lei/mp suprafaţă construită desfăşurată, pentru toate categoriile de lucrări de intervenţii, indiferent de beneficiar, finalitatea sau destinaţia imobilului, şi nu poate depăşi 15.000 lei. Dar, este vorba numai de tariful în vederea eliberării autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare.
  2. b) tariful pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare pentru intrarea în legalitate. Astfel, tariful pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare pentru intrarea în legalitate va fi de 10 lei/mp suprafaţă construită desfăşurată.
  3. c) modalitatea de identificare a suprafeţelor care stau la baza calculului tarifelor.

Suprafeţele care stau la baza calculului tarifelor sunt cele precizate în documentaţia prezentată spre avizare, astfel:

* suprafaţa desfăşurată a construcţiei propuse spre desfiinţare/construire;

* suprafaţa desfăşurată a nivelurilor afectate de intervenţie;

* suprafaţa desfăşurată a faţadelor afectate de intervenţie în cazul construcţiilor existente care suferă intervenţii exclusiv la faţadă;

* suprafaţa proiecţiei în plan orizontal a acoperişului, în cazul construcţiilor existente care suferă intervenţii exclusiv la acoperiş;

* suprafaţa amprentei la sol a suprafeţei pe care se execută lucrări care afectează exclusiv solul sau subsolul.

Dispoziţiile de mai sus nu se aplică solicitărilor de avizare a lucrărilor de construire sau de desfiinţare asupra imobilelor aflate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate depuse anterior intrării în vigoare a ordinului.

Proiectul de ordin va fi transmis spre consultare şi structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

Sus