Oferte locuri de munca top

Cum se vor face platile prin ConstructPlus

Cum se vor face plățile către beneficiari în cadrul Programului ConstructPlus a fost stabilit în Ghidul de plată (proiect atașat la finalul știrii).

Prin acest program sunt acordate IMM-urilor și întreprinderilor mari granturi nerambursabile cu scopul înființării și/sau dezvoltării capacităților de producție pentru materiale de construcție.

Astfel, beneficiarul trebuie să demareze investiția în termen de maximum 6 luni de la data încheierii Acordului pentru finanțare, cu respectarea calendarului asumat în documentația anexată Cererii de acord pentru finanțare și în anexa la Acordul pentru finanțare.

El trebuie să facă dovada cofinanțării în termen de maximum 6 luni de la data încheierii Acordului de finanțare.

Trebuie să efectueze cheltuielile eligibile aferente investiției, având în vedere calendarul realizării investiției.

Prima cerere de plată se va transmite către MEAT în termen de maximum 6 luni de la data demarării investiției. Anual, beneficiarul poate solicita maximum patru cereri de plată. O nouă cerere de plată poate fi solicitată doar dacă cererea anterioară a fost aprobată.

Cererea de plată finală va fi transmisă până la data de 31 decembrie 2028.

Plata ajutorului de stat se efectuează către beneficiari în perioada 2024-2029.

MEAT soluționează cererea de plată după analizarea conformității documentelor justificative și verificarea la fața locului.

Cererea de plată vizează plata ajutorului de stat ca procent din cheltuielile eligibile efectuate de către beneficiar.

Proiectele a doua cladiri rezidentiale au fost aprobate

Pentru plata ajutorului de stat sunt necesare:

* documente generale emise sau validate de beneficiar sau de alte autorități publice

* documente prin care se justifică respectarea procedurii de achiziție și selecție furnizori

* documente justificative privind achiziția și plata activelor corporale și necorporale:

– construcții de orice tip, respectiv cheltuieli efectuate cu realizarea de construcții

– cheltuieli efectuate cu închirierea de construcții

– terenurile, respectiv cheltuielile efectuate cu achiziția terenului

– cheltuielile efectuate cu închirierea terenului

– instalații tehnice, utilaje și echipamente noi

– închiriere instalații tehnice, utilaje și echipamente noi

– active necorporale

* documente justificative privind constribuția la dezvoltarea regională.

În cazul în care cererea de plată este considerată completă, reprezentații MEAT vor întocmi raportul de plată.

Virarea efectivă a ajutorului de stat se va face de către MEAT în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este soluționată.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus