Oferte locuri de munca top

Cum se vor derula noile programe de investitii pentru spitale si scoli

Urmează să fie stabilită modalitatea de derulare a celor mai recente programe naționale dedicate spitalelor și sistemului de învățământ.

Acestea vor cuprinde intervenții pentru consolidarea spitalelor, precum și pentru expertizarea clădirilor publice.

Consolidarea spitalelor

Programul se va derula în perioada 2023 – 2025, cu posibilitatea de prelungire cu doi ani. Obiectivul său general este proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții la spitalele care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice.

Reglementările privesc următoarele:

* stabilirea obiectivelor generale și specifice ale programului;

* cerințele privind includerea spitalelor în program;

* elementele esențiale pe care trebuie să le conțină acordul de parteneriat ce se încheie între Ministerul Sănătății și unitățile sanitare publice și instituțiile publice din subordinea acestuia;

* implementarea programului, stabilindu-se procedurile, termenele de efectuare a diverselor activități, atunci când nu au fost instituite prin actul primar, obligațiile beneficiarilor etc;

* actele ce trebuie depuse de către beneficiari în vederea încheierii contractului de finanțare, etc.

Mai multi constructori, interesati de un proiect rutier de aproape 10 mil euro

Expertizarea clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ

Programul se va derula în perioada 2023 – 2025, cu posibilitatea prelungirii cu maxim un an. Obiectivul general îl constituie realizarea serviciilor de expertiză tehnică, în vederea încadrării într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție.

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus