Oferte locuri de munca top

Cum se va schimba calculul tarifelor pentru construirea in zonele protejate

Au fost constatate în practică dificultăţi în ceea ce priveşte aplicarea unitară a dispoziţiilor ce stabilesc cuantumul tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate pentru imobilele aflate în zona de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate (Ordinul Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 2515/2018).

Ca urmare, un proiect de act normativ urmăreşte reglementarea unor aspecte referitoare la perceperea tarifelor.

De asemenea, va fi modificată şi modalitatea de identificare a suprafeţelor care stau la baza calculului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate.

Astfel, noul proiect de act normativ propune ca tarifele să fie percepe doar pentru emiterea avizelor necesare autorizării executării lucrărilor de construcții, o singură dată, pentru o aceeași autorizație, indiferent de numărul fazelor de execuţie.

Suprafaţa care stă la baza calculului tarifelor este cea precizată în documentaţia prezentată spre avizare, astfel:

  1. a) aria desfășurată a construcției care urmează a fi edificată, respectiv desființată;
  2. b) parte din aria nivelului afectat de intervenție, în cazul construcțiilor existente;
  3. c) parte din suprafața parcelei afectată de intervenție, în cazul amenajărilor.

(2) Aria desfașurată este suma ariei tuturor nivelurilor.

(3) Aria nivelului se calculează conform prevederilor în vigoare.

(4) Aria nivelului se măsoară la 1 m deasupra pardoselii finite. În aria nivelului se cuprind și ariile nivelurilor intermediare sau anexe interioare sau exterioare cum sunt:

– ariile teraselor circulabile pentru diferite funcțiuni;

– ariile balcoanelor interioare (în cazul teatrelor, cinematografelor, aulelor sau ale altor săli similare);

– ariile subpantelor;

– ariile balcoanelor şi logiilor;

– ariile porticelor de circulaţie şi gangurilor de trecere dacă acestea nu au înălţimea mai mare decât a unui etaj, se consideră aferente numai primului nivel deservit;

– aria coridoarelor exterioare;

– aria scărilor exterioare de acces între niveluri, intră în calculul ariei nivelului deservit;

– aria încăperilor cu înălţime liberă mai mare de 1,80 m (de exemplu subsol, încăperile motoarelor de ascensor, pompe etc. părţi ieşite şi închise pentru iluminatul subsolurilor, încăperi la mansarde etc.);

– aria rampelor exterioare şi a scărilor de acces de la magazii, depozite etc.;

– aria aferentă lucarnelor în cazul manasardelor dacă înălțimea este mai mică de 1,80 m.

(5) În aria nivelului nu se cuprind:

– copertinele cu suprafeţe mai mici de 4 mp și adâncimea mai mică de 2 m, profilele ornamentale și cornişele;

– învelitoarele, terasele necirculabile (rezultate din retragere) de peste nivelul imediat inferior;

golurile mai mari de 4 mp, fiecare în parte numai la curţi de lumină și curți englezeşti;

– ariile care nu intră în aria construită:

rezalidurile cu aria mai mică de 0,4 mp și nişele cu aria mai mare de 0,4 mp;

– treptele exterioare şi terasele neacoperite;

ariile curților interioare, ale curților exterioare de lumină sau de acces (denumite în mod curent curţi englezești) mai mari de 4 mp.

– aria aferentă lucarnelor în cazul mansardelor, dacă înălțimea este mai mică de 1,80 m.

În cazul construcțiilor existente care suferă intervenții exclusiv asupra anvelopantei clădirii, suprafața care stă la baza calculului tarifelor este aria elevațiilor și/sau învelitorii, după caz, afectată de intervenție, calculată fără luarea în calcul a ariilor prevăzute mai sus.

Atunci când suprafețele intervențiilor supuse avizării nu sunt clar precizate în documentația prezentată spre avizare, la solicitarea emitentului avizului de specialitate se vor depune completările necesare, care să indice suprafețele care stau la baza calculului tarifului.

Acest ordin nu se va aplica procedurilor de eliberarea a avizelor de specialitate în curs de soluţionare şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus