Oferte locuri de munca top

Cum se va face prelungirea autorizatiei de construire

Modalitățile de prelungire a valabilității autorizației de construire / desființare vor fi stabilite prin noi norme metodologice.

Conform acestora, prelungirea valabilității autorizației de construire/ desființare se va solicita cu cel puțin 45 zile lucrătoare înaintea datei expirării termenului de valabilitate.

Această prelungire va putea fi acordată o singură dată pentru cel mult 24 luni.

Prin excepție, autorizațiile de construire deja prelungite cu cel mult 12 luni, aflate în termen de valabilitate la  data intrării în vigoare a legii, respectiv 9 iunie 2022, mai pot fi prelungite cu o perioadă egală cu diferența până la 24 de luni.

Forma în vigoare în acest moment a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 nu oferă posibilitatea prelungirii autorizațiilor de construire/desființare deja prelungite în limitele legii, anterior intrării în vigoare a Legii 176/2022. Mai mult decât atât, conține prevederi clare referitoare la imposibilitatea unei noi prelungiri.

Viitoare hale industriale, de peste 32 mii mp sc

Normele necesită să fie aduse la zi după ce prin Legea nr. 176/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative au fost aduse modificări art. 7, alin. (7) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Peste 140 apartamente, intr-un nou ansamblu de langa Capitala

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus