Oferte locuri de munca top

Cum se va desfasura Programul national de consolidare a cladirilor

La 1 ianuarie anul viitor va începe Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat.

Pentru derularea acestui program au fost aprobate normele metodologice de acordare a finanțării de la stat în vederea proiectării și execuției lucrărilor de intervenții (fisier atasat la finalul stirii).

Sunt vizate atât blocuri de locuințe, cât și clădiri publice. Acestea trebuie să fie încadrate de către experți tehnici, atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, în clasa de risc seismic RsI sau RsII prin raport de expertiză tehnică.

Pentru a putea fi beneficia de finanțare prin acest program guvernamental clădirile de locuințe trebuie să întrunească cumulativ două criterii:

a) să aibă un regim de înălțime de minimum P + 3 etaje și minimum 10 apartamente;

b) valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, să fie mai mare sau egală cu 0,20 g.

Acest ultim criteriu trebuie îndeplinit și de clădirile publice pentru a intra în programul național de consolidare. În plus, acestea trebuie să fie clădiri de interes și utilitate publică aflate în proprietatea sau administrarea autorităților și instituțiilor administrației publice centrale și locale. În program sunt incluse doar clădirile încadrate în clasele I și II de importanță.

TOPUL CONSTRUCTORILOR

Programul se derulează pe 4 ani

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat, pentru anii următori, beneficiarii programului vor încărca în platforma digitală investiții.mdlpa.ro solicitarea de includere în program, pentru fiecare obiectiv de investiții. Beneficiarii sunt unitățile și subunitățile administrativ teritoriale și autoritățile administrației publice centrale sau locale.

Contractele de finanțare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării și beneficiari vor avea o durată de maximum 4 ani bugetari.

După încheierea contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii vor transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației solicitarea privind transferul sumelor necesare pentru decontarea serviciilor prestate, lucrărilor executate, altor cheltuieli efectuate, în funcție de necesități, în limita contractelor de finanțare multianuale încheiate.

 

 

Descărcați aici

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus