Oferte locuri de munca top

Cum se va derula Programul national de investitii in infrastructura unitatilor spitalicesti

Programul naţional de investiţii în infrastructura unităților spitalicești a fost aprobat în acest an, însă pentru punerea lui în practică sunt necesare normele metodologice (fișier atasat la finalul știrii). Acestea se află acum la nivel de proiect, urmând să fie aprobate de către Guvern.

Prin acest program urmează să fie inițiate și finalizate obiective de investiții în:

* spitale orășenești și municipale/municipale de urgență

* spitale județene/județene de urgență, spitale de specialitate, spitale clinice și clinice de urgență;

* unități sanitare finanțate prin proiecte derulate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 și prin Programul operațional regional 2014-2020, care au fost declarate nefuncționale/nefinalizate la data de 31.12.2023 și care nu sunt etapizate prin programele aferente perioadei de programare 2021-2027 sau finanțate prin Planul național de redresare și reziliență;

* unități sanitare publice care au fost aprobate pentru finanțare din Planul național de redresare și reziliență de către Ministerul Sănătății în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru componenta 12 – Sănătate.

Pentru derularea Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va lansa apeluri de proiecte pentru proiectele ce vizează cele patru categorii de investiții. Fiecare categorie de investiții va avea apelul său de proiecte.

În vederea includerii la finanțare prin Program, beneficiarii/liderii de parteneriat vor transmite cererea de finanțare, în termenul prevăzut în ghidurile de finanțare,  în condițiile aplicabile apelului de proiecte în care se solicită finanțare, pentru acoperirea totală sau parțială a costurilor de realizare ale unui proiect, însoțită de anexele și documentele specificate în Ghidul de finanțare aplicabil.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va încheia contracte de finanțare multianuale cu beneficiarii/liderii de parteneriat ai  proiectelor.

Peste 110 mil euro pentru lucrari ingineresti

Tot ministerul va transfera beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor sumele aferente contractelor de finanțare în baza cererilor de transfer însoțite de documente justificative, în limita bugetului anual aprobat cu această destinație, în ordinea cronologică de înregistrare a cererilor de transfer.

 

Descărcați aici

 

Login Required

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2024

Sus