Oferte locuri de munca top

Cum se va derula programul de consolidare a cladirilor

Au fost elaborate reglementările privind derularea programului guvernamental pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic ridicat.

Programul, aprobat anul acesta, vizează finanțarea proiectării și execuției lucrărilor de consolidare la clădirile încadrate în clasa de risc seismic RsI sau RsII prin raport de expertiză tehnică.

Pentru aplicarea acestui program urmează să fie aprobate normele metodologice (fișier atașat la finalul știrii).

Astfel, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat, pentru anii următori, beneficiarii programului vor încărca în platforma digitală solicitarea de includere în program, pentru fiecare obiectiv de investiții.

Ansamblu cu 3 cladiri, in curs de autorizare in Capitala

În termen de 30 de zile de la înregistrare, în ordinea cronologică a înregistrării, solicitările vor fi verificate dacă sunt conforme și sunt respectate criteriile.

Contractele de finanțare multianuale vor avea o durată de maximum 4 ani bugetari.

Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare. În funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație, durata contractelor de finanțare poate fi prelungită cu maxim 2 ani bugetari.

Pentru finanțarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții beneficiarii vor deschide conturi la unități ale Trezoreriei Statului, în care vor fi virate sumele aferente alocate de la bugetul de stat.

Costuri mai mari pentru construirea unei case in Bucuresti

Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate vor fi virate de către ordonatorii de credite beneficiari în contul de cheltuieli din care au fost virate inițial.

În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea obiectivului de investiții, beneficiarii instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat restituie sumele neutilizate din contul de venituri în care au fost încasate.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/ octombrie  2022

Sus