Oferte locuri de munca top

Cum se utilizeaza sistemul dinamic de achizitii

Un ghid de utilizare a sistemului dinamic de achiziții, publicat de Comisia Europeană, a fost pus la dispoziția autorităților contractante.

Acesta oferă informații practice cu privire la instituirea și utilizarea sistemului.

În prezent, multe autorități contractante utilizează acorduri-cadru ca instrument eficient
pentru achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări.

Dezavantajul este însă că piața respectivă este închisă pentru toți ceilalți furnizori care nu sunt părți la acordul-cadru.
Potențialii furnizori nu pot participa la o procedură concurențială până când nu sunt
admiși în procedura ulterioară de atribuire a contractelor de achiziții publice, care poate
avea loc după o perioadă de până la patru ani sau chiar mai lungă în anumite cazuri.
Una dintre modalitățile de a depăși acest obstacol este utilizarea unui sistem dinamic de achiziții (DPS – dynamic purchasing system).

DPS oferă posibilitatea unor furnizori noi de a depune în orice moment o cerere de participare.
Această tehnică de achiziție le permite autorităților contractante să dispună de o gamă
deosebit de largă de oferte și să asigure astfel o utilizare optimă a fondurilor publice
printr-o concurență extinsă în ceea ce privește produsele, lucrările sau serviciile standard sau utilizate în mod frecvent care sunt, în general, disponibile pe piață.

Pentru a spori posibilitățile de participare a IMM-urilor la un DPS la scară largă, sistemul poate fi împărțit pe diferite categorii de produse, lucrări sau servicii.

DPS pentru achiziții general disponibile pe piață
Autoritățile contractante pot utiliza DPS pentru achiziții care sunt, în general, disponibile
pe piață și care îndeplinesc cerințele stabilite de autoritățile contractante.
Sistemul poate fi împărțit pe categorii de produse, lucrări sau servicii definite pe baza caracteristicilor achizițiilor care urmează a fi realizate în cadrul categoriei în cauză. Aceste caracteristici pot include o referință la dimensiunea maximă admisibilă a contractelor specifice ulterioare sau la o anumită zonă geografică în care contractele specifice ulterioare trebuie să fie executate.
În cazul în care autoritățile contractante au divizat sistemul în categorii de produse,
lucrări sau servicii, acestea specifică criteriile de selecție aplicabile pentru fiecare
categorie.
Contractul este atribuit ofertantului care a depus cea mai bună ofertă, pe baza criteriilor
de atribuire enunțate în anunțul de participare pentru DPS. Dacă este cazul, aceste
criterii pot fi formulate cu mai multă exactitate în invitația de participare la procedura de
ofertare.

Procedura pentru DPS și termene
Directivele prevăd că DPS se desfășoară sub forma unei proceduri restrânse.

Toți candidații care îndeplinesc criteriile de selecție sunt admiși în sistem, dar numărul
candidaților admiși în sistem nu trebuie să fie limitat, lucru care diferă față de o
procedură restrânsă.
Pentru atribuirea contractelor în cadrul unui DPS, autoritățile contractante:
* publică o invitație la o procedură concurențială de ofertare în care precizează că este utilizat un DPS;
* indică în documentele achiziției cel puțin natura și cantitatea estimată a achizițiilor
avute în vedere, precum și toate informațiile necesare privind DPS, inclusiv modul de
funcționare a acestuia, echipamentul electronic utilizat și aranjamentele și specificațiile
tehnice de conectare;
* indică orice divizare în categorii de produse, lucrări sau servicii și caracteristicile care
le definesc;
* oferă acces nelimitat, direct și deplin, atât timp cât sistemul este valabil, la
documentele achiziției.

Termenul minim de primire a cererilor de participare este de 30 de zile de la data
trimiterii anunțului de participare sau, dacă se utilizează un anunț de intenție ca mijloc de invitație la procedura concurențială de ofertare, a invitației pentru confirmarea
interesului. De îndată ce a fost trimisă invitația de participare la procedura de ofertare
pentru prima achiziție specifică în cadrul DPS, nu se mai aplică alte termene pentru
primirea cererilor de participare.

 

Descărcați aici Ghidul de utilizare a Sistemelor dinamice de achiziții

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus