Oferte locuri de munca top

Cum se solutioneaza plangerile din domeniul energiei

A intrat în vigoare noua variantă a regulamentului pentru soluționarea plângerilor împotriva operatorilor de rețea/sistem din sectorul energiei. Documentul a fost deja publicat în Monitorul Oficial și va înlocui vechiul regulament din anul 2015.

Astfel, orice persoană fizică sau juridică poate să depună la ANRE plângere împotriva unui operator de rețea/sistem din sectorul energiei, dacă aceasta consideră că îi este încălcat un drept recunoscut de lege sau un interes legitim. Plângerea poate fi depusă dacă mai întâi clienții finali s-au adresat unui operator de rețea/sistem din sectorul energiei și se află în situația unui refuz nejustificat de a efectua o anumită operațiune necesară pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului său legitim.

Soluționarea plângerii împotriva unui operator de rețea/sistem din sectorul energiei presupune parcurgerea următoarelor etape:

* soluționarea la nivelul reclamatului;

* soluționarea la nivelul ANRE.

Soluționarea la nivelul operatorului de rețea/sistem

Clienții finali se adresează reclamatului cu o plângere, în termen de 30 de zile de la data primirii răspunsului nesatisfăcător al reclamatului sau de la data la care reclamantul trebuia să primească răspunsul.

În termen de 7 zile de la primirea plângerii, operatorul de rețea/sistem căruia i s-a adresat reclamantul transmite în scris invitația de soluționare. După alte 7 zile de la primirea invitației, reclamantul are obligația de a transmite operatorului de rețea/sistem punctul său de vedere, însoțit de toate documentele pe care își întemeiază susținerea.

Pentru soluționarea plângerii, în termen de 15 zile de la data transmiterii invitației de soluționare a plângerii se desfășoară ședința comună, organizată de către reclamat. Reclamantul are obligația confirmării către reclamat a participării la ședința organizată în vederea soluționării plângerii sale. În cazul în care reclamantul nu se prezintă la ședința comună și nu a comunicat reclamatului, în timp util, faptul că nu poate participa la ședința comună, operatorul de rețea/sistem va încheia un proces-verbal în care se va consemna acest fapt, considerându-se că reclamantul a renunțat la soluționarea plângerii.

În situația în care părțile implicate soluționează plângerea se va întocmi în termen de 3 zile lucrătoare o minută care să consfințească înțelegerea dintre părți.

Soluționarea la nivelul ANRE

Plângerea transmisă la ANRE de către reclamant se soluționează de către Comisia de soluționare a plângerii împotriva operatorului de rețea/sistem din sectorul energiei.

Documentele ce însoțesc plângerea trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

* copia minutei încheiate

* corespondența dintre părți privind soluționarea plângerii

* decizii ale organelor jurisdicționale, în măsura în care acestea există

* indicarea temeiului legal în baza căruia își fundamentează pretențiile

* alte documente cuprinzând informații tehnice sau de altă natură, necesare soluționării plângerii.

La data transmiterii la ANRE a plângerii, reclamantul înștiințează cealaltă parte despre acest demers și pune la dispoziția acesteia o copie a plângerii și a documentației anexate.

Plângerile vor fi soluționate de către comisie în termen de 60 de zile de la data primirii plângerii. Acest termen poate fi prelungit cu 60 de zile în cazul în care sunt necesare informații suplimentare, în situația în care obiectul plângerii prezintă un grad ridicat de complexitate sau din alte motive justificate. Acest termen extins poate fi prelungit cu acordul reclamantului.

 

Descărcați aici Ordinul ANRE

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus