Oferte locuri de munca top

Cum se scurteaza timpul de asteptare a avizelor de urbanism

O serie de măsuri au fost luate pentru reorganizarea Comisiei Municipale de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului (CMUAT) din municipiul Oradea în scopul eficientizării activității acesteia.

Astfel, membrii comisiei și-au împărțit atribuțiile. Comisia mare CMUAT, formată din cei 13 membri, se va ocupa de analizarea proiectelor de mare anvergură, fie ale municipiului, fie ale dezvoltatorilor privați, dar mai puține ca număr, cum sunt Planurile Urbanistice Zonale (PUZ), Planurile Urbanistice de Detaliu (PUD), Masterplanurile.

O subcomisie operativă CMUAT, formată din minim trei membri – specialiști din cadrul Instituției Arhitectului Șef, se va ocupa de studierea proiectelor mai mici, dar mai multe ca număr, care vizează construcții și amenajări care au un impact mai mic, precum intrări în legalitate, estetică urbană etc.

„Ideea reorganizării activității a pornit de la constatarea faptului că ședințele Comisiei Municipale de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, care au loc în fiecare joi, sunt foarte încărcate, durează foarte mult, iar cei care depun proiecte au de așteptat un timp destul de mare pentru a primi decizia Instituției Arhitectului Șef în ceea ce privește avizarea sau neavizarea proiectelor lor. Acest lucru este determinat de faptul că atribuțiile comisiei nu au fost împărțite și toți membrii studiau și analizau fiecare proiect în parte, indiferent de complexitatea lui. Sunt convinsă că reorganizarea CMUAT prin împărțirea atribuțiilor va duce la o eficientizare vizibilă a activității acesteia și la soluționarea mai rapidă a proiectelor depuse”, a precizat viceprimarul Arina Moș.

CMUAT este formată din 13 membri, componenţa nominală a comisiei fiind aprobată de către Consiliul Local al municipiului Oradea, la propunerea Instituției Arhitectului Șef și a Ordinului Arhitecților din România – Filiala Bihor

CMUAT este un organism consultativ, cu atribuţii de avizare, expertizare tehnică şi consultanţă, constituit în scopul îmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială durabilă. Aceasta emite avize la consultări prealabile, avize favorabile sau avize nefavorabile, după caz, cu referire la documentaţiile tehnice prezentate spre avizare

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

Sus