Oferte locuri de munca top

Cum se schimba tarifele ANCPI

Vor fi modificate tarifele pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituțiile sale subordonate.

Modificările ce vor fi aduse tarifelor serviciilor de cadastru și publicitate imobiliară includ următoarele:

* Recepție cadastrală şi înființare carte funciară pentru imobile situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 – 120 lei

* Înregistrarea în planul cadastral și efectuarea altor operațiuni – 60 lei

* Înregistrarea în planul cadastral și înscriere construcție –  60/construcție + 0,05% din valoarea de impozitare

* Înregistrarea în planul cadastral și extindere/radiere construcție – 120 lei

* Servicii vizualizare/descărcare – 500/1000 lei

* Servicii poziționare GNSS, in timp real – 100/1000 lei

* Interogare API, Pachet 1 – 1000 lei

* Interogare API, Pachet 2 – 4000 lei

* Interogare API, Pachet 3 – 5000 lei

* Interogare API, Pachet 4 – 6000 lei

* Interogare API, Pachet 5 – 10000 lei.

De asemenea, a fost propusă extinderea listei de servicii cu servicii informatice specifice, respectiv servicii de interogare dinamică pe baza unor componente API (application programming interface).

Acestea vor permite consumatorilor accesul direct la informație, în condiții controlate, astfel încât datele gestionate de ANCPI vor contribui rapid la creșterea calității serviciilor furnizate.

Demersul vine în întâmpinarea programelor guvernamentale de reducere a birocrației, creșterea nivelului de transparență și eliminarea problemelor întâmpinate de cetățeni cu ocazia accesării serviciilor publice.

În consecință, grupa de servicii TopRo5 1:5000 ROMPOS se înlocuiește cu:

* Teme spațiale, ce cuprinde serviciul cu codul 3.1.1. – Servicii vizualizare/descărcare, ce propune extinderea de la o temă spațială unică la orice temă spațială disponibilă și adăugarea capabilităților de descărcare a datelor.

* Poziționare GPS, ce cuprinde serviciul cu codul 3.1.2. – Servicii poziționare GNSS, in timp real, cu același conținut ca în prezent.

Totodată, va fi introdusă prevederea prin care, în situația în care cererea de înscriere în cartea funciară în regim de urgență nu se soluționează în termenul de urgență, documentele emise ca urmare a soluționării cererii se vor elibera la împlinirea termenului de soluționare în regim normal, caz în care tariful de urgență se restituie solicitantului. Descărcarea/accesarea documentelor din aplicația informatică integrată anterior împlinirii termenului de soluționare în regim normal echivalează cu renunțarea solicitantului la dreptul de a cere restituirea tarifului de urgență.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Un comentariu;

  1. Bresniceanu Paul said:

    Felicitări pentru preocuparea Dvs .de a aduce actualitatea în domeniu pentru toți cei interesați. Am și eu o problema la care sper să găsesc un răspuns de la comunitatea de specialitate.Am o construcție executată fara a respecta autorizația de construcție care parțial peste un demisol situat la minus 0,85 ml față de cota 00 a parterului de care este legat (demisolul).cota sub planșeu a acestui demisol este de + 2,5 ml cu un decalaj față de planșeul parterului de 0,85 ml,de care este tehnic legat fara rost de dilatare,cota sub planșeul parterului este de 2,5 ml.Peste acest demisol și parțial peste parter a fost construită o mansarda ,constructiv și funcțional unitară. Pentru înscrierea în Cartea funciară, am contactat o PA care a constatat și măsurat și a întocmit releveul construcției care cuprinde demisol ,parter și mansarda,cu releveul m-am adresat unui expert in construcție care s-au deplasat la fața locului,a făcut măsurători,sondaje în pereți,săpături la fundație,observarea in detaliu a intersecțiilor pereților ,a golurilor din pereți s.a.,a emis favorabil o expertiză tehnica pe care am przentat-o la primărie pentru emiterea unui certificat/adeverință de edificare a construcției ,adeverință ce a fost emisa favorabil ,certificând că a fost edificată o construcție fara a respecta autorizația de construire ,cu destinația de locuință și spații anexe finalizată,funcțională și locuită care are D+P +M în suprafață construită de 102 mp și suprafață desfășurată de 155 mp.Mentionez că suprafață demisolului este cuprinsa insuprafata construită la sol (în amprenta la sol a construcției). Dorind să înscriu extinderea acestei construcții în CF persoana autorizata(alta fata de care a făcut releveul necesar la expertiză) consideră că nu se poate face lucrarea cadastrală pentru că întotdeauna un demisol se afla sub un parter și niciodată nu poate fi sub o mmansarda cu toate că în situația mea așa se afla.Acea mansarda este sub acoperiș are peretele de sub șarpantă oblic și are funcția de dormitor parțial și parțial un acces (hol) cu 5 trepte pentru a compensa diferența de nivel dintre planșeul demisolului și planșeul parterului.Dores mult opiniile Dvs. și cum sa pot sa înscriu extinderea construcției in CF. Mulțumesc tuturor!

Sus