Oferte locuri de munca top

Cum se recalculează plăţile anticipate la impozitul pentru chirii

5186914629_e3d45705edProcedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit a fost aprobată prin ordinul ANAF nr. 1301/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2365/2014.

În cazul rezilierii contractelor de închiriere pentru care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se emite decizia de impunere, impozitul fiind final.

În cazul rezilierii, în cursul anului fiscal 2015, a contractelor încheiate între părţi, în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, începând cu 1 iunie 2015 organul fiscal competent recalculează plăţile anticipate, stabilite potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative.

Sus