Oferte locuri de munca top

Cum se raporteaza productia de energie din surse regenerabile

Până la jumătatea lunii februarie a acestui an, producătorii de energie regenerabilă trebuie să raporteze datele pentru monitorizarea promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (E-SRE).

Raportarea se va realiza prin completarea datelor în machete disponibile pe Portalul ANRE, în funcție de specificul fiecărui producător, după cum urmează:

* Macheta anuală din Anexa nr. 3: Macheta anuală privind situația costurilor și veniturilor centralelor de E-SRE beneficiare ale sistemului de promovare se va completa de către toți producătorii de E-SRE care beneficiază de schema de sprijin prin certificate verzi.

* Macheta ESRE_CV: Macheta privind E-SRE care beneficiază de schema de sprijin prin certificate verzi, se completează de toți producătorii E-SRE care beneficiază de schema de sprijin prin certificate verzi.

* Macheta ESRE_tranzEE: Macheta privind E-SRE produsă, se completează de toți producătorii de E-SRE (cu sau fără acreditare pentru schema de sprijin prin certificate verzi).

* Macheta ESRE_OpEc: Monitorizarea tranzacţiilor încheiate de operatorii economici cu obligaţie de achiziție certificate verzi, se completează de operatorii economici cu obligație de achiziție certificate verzi.

Recomandări pentru completarea și transmiterea machetelor

Completarea datelor se va face după descărcarea machetelor din portalul ANRE prin utilizarea user-ului și parolei primite de la ANRE.

La deschiderea fișierului Excel aferent fiecărei machete, în cazul în care apare solicitarea „enable macros”, pentru funcționarea listelor derulante respectiv a calendarului, se va activa această comandă.

Încărcarea și transmiterea raportării se va realiza tot prin portalul ANRE.

După fiecare încărcare pe portalul ANRE se va verifica existenta unor mesaje de eroare. În cazul în care apar astfel de mesaje este obligatoriu respectarea conținutului acestora.

Necompletarea câmpurilor obligatorii sau modificarea formatului machetei publicate va conduce la semnalarea de erori, neacceptarea încărcării formularului pe portal şi implicit la imposibilitatea de a fi procesat de ANRE.

În situaţia rectificării datelor din machetă din cauza unor erori depistate ulterior transmiterii fişierului către ANRE, se va retransmite fişierul tot prin portal-ul ANRE până la termenul limită precizat. Se precizează că, în cazul în care se fac retransmiteri pentru aceeași perioadă /acelaşi operator economic, în baza de date se va reține doar ultimul set de date transmis.

Recomandări pentru completarea și transmiterea machetelor E-SRE trim IV 2020

Completarea datelor se va face după descărcarea machetelor din portal-ul ANRE prin utilizarea user-ului și parolei ANRE. Încărcarea și transmiterea raportării se va realiza tot prin portal-ul ANRE.

În macheta Macheta ESRE_OpEc_facturată aferentă lui trimestrul 4 al anului 2020, producătorii de E-SRE nu vor completa cantitatea de energie electrică utilizată pentru consumul final propriu al acestora alimentat din centralele de E-SRE și pentru care sunt exceptați de la achiziția de CV, conform prevederilor legale în vigoare.

Recomandări pentru completarea și transmiterea machetelor E-SRE anuale

Operatorii economici care nu au completat și transmis machetele pentru unul din primele trei trimestre ale anului 2020, vor descărca formatul excel al Machetelor E-SRE aferente anului 2020 (Machetele ESRE_CV_2020/ ESRE_tranzEE_2020 / ESRE_OpEc_2020) de pe site-ul ANRE de la secțiunea: energie electrică / legislație / machete / machete ESRE, vor completa machetele cu datele pentru întreg anul calendaristic 2020 și le vor transmite în format excel pe adresa de email sremonitorizare@anre.ro, însoțite de o adresă de înaintare asumată de reprezentantul legal al  operatorului economic, cu respectarea termenului de 15 februarie 2021.

Producătorii de E-SRE, respectiv operatorii economici cu obligație de achiziție certificate verzi care nu au machete alocate, nu au primit Anexa nr. 3 pe e-mail sau nu dețin elemente de acces la portal-ul ANRE se vor adresa Serviciului Promovare Surse Regenerabile, email: sremonitorizare@anre.ro.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus