Oferte locuri de munca top

Cum se obtine finantare pentru modernizarea iluminatului public

Urmează să fie stabilit modul de desfășurare a programului pentru creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public.

În acest sens, a fost lansat în consultare publică ghidul de finanțare aferent acestuia.

Ce cuprinde Programul

Obiectul programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente, având un consum ridicat de energie electrică, cu corpuri de iluminat cu LED.

Totodată, programul urmărește completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu LED (în situațiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipați cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefuncționale), precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune.

Ce finanțare este disponibilă

Finanţarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiţie şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, după cum urmează:

* unitate administrativ-teritorială cu o populaţie de până la 5.000 locuitori – maximum 1.000.000 lei;

* unitate administrativ-teritorială cu o populaţie de peste 5.001 locuitori – maximum 2.000.000 lei.

Sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu sau județ.

Finanţarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional.

Care sunt cheltuielile eligibile

În cadrul Programului sunt considerate eligibile următoarele:

* cheltuielile pentru elaborarea auditului energetic, proiectare şi asistenţă tehnică sunt eligibile cumulat în limita a 7% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;

* cheltuielile cu consultanţa sunt eligibile în limita a 3% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;

* cheltuielile pentru investiţia de bază:

– achiziţionarea şi instalarea corpurilor de iluminat LED cu eficiență ridicată, înlocuire/modernizare puncte de aprindere, console, accesorii, conductoare conexiune, izolatoare, cleme, armături;

– achiziţionarea şi instalarea sistemului de dimarecare permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţie. Sistemul de dimare este eligibil în condițiile în care puterea nominală a corpurilor de iluminat propuse prin proiect este mai mare de 75 W (pentru categorii de drum corespunzătoare claselor de iluminat M1-M4;

– achiziţionarea şi instalarea sistemului de telegestiune.

* cheltuieli pentru informare și publicitate, în limita a 1.000 lei/obiectiv de investiție;

* TVA aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.

 

Descărcați aici Ghidul de finanțare – proiect

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus