Solplanet x AeroFix

Cum se obtine avizul pentru constructiile din zona infrastructurii de transport

De la 1 decembrie va intra în vigoare noua procedură pentru obținerea avizelor necesare construcțiilor, amenajărilor sau instalațiilor din zona infrastructurii de transport rutier de interes național, feroviar și de metrou. Procedura a fost publicată deja în Monitorul Oficial.

Astfel, documentațiile tehnice, documentațiile tehnico-economice și documentațiile de urbanism ale proiectelor menționate vor avea nevoie de avizul Ministerului Transporturilor.

Mai exact, acesta este necesar pentru documentații tehnice, documentațiile tehnico-economice și documentațiile de urbanism ale căror amplasamente sunt situate:

* în zona infrastructurii de transport rutier de interes național și în zona infrastructurii de transport feroviar pentru lucrări hidrotehnice (regularizări ale cursurilor râurilor, lacuri de acumulare, îndiguiri și canale de irigații), precum și orice lucrări sau exploatări de material pietros din cursurile de apă care ar afecta regimul de scurgere a apelor pe sub poduri existente sau ar necesita construcții de poduri noi;

* în zona infrastructurii feroviare publice, pentru construcții de importanță excepțională sau deosebită, conform prevederilor legale naționale;

* în zona infrastructurii de metrou;

* în zona a cel puțin două infrastructuri diferite de transport, în cazul suprapunerii zonelor de protecție.

În vederea emiterii avizului, Direcția Reglementări Tehnice, Autorizații de Construire și Mediu se poate consulta cu alte structuri din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, precum și cu emitenții avizelor de specialitate. Punctele de vedere solicitate acestora se vor transmite Direcției Reglementări Tehnice, Autorizații de Construire și Mediu în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.

Etapele procedurii de emitere a avizului Ministerului Transporturilor

Procedura de emitere a avizului MTIC va începe odată cu depunerea, de către solicitant, la registratura emitentului, a unei cereri însoțită de avizele de specialitate, obținute în prealabil de solicitant și de documentația pentru obținerea avizului MTIC, întocmită cu respectarea structurii și conținutului-cadru. Cererea și documentația pot fi transmise și în format electronic.

Avizul MTIC va fi emis în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

În situația în care documentația pentru emiterea avizului MTIC este incompletă sau nu se încadrează în condițiile avizelor de specialitate, aceasta se returnează beneficiarului de către DRTACM-MTIC în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, cu motivarea în scris a deciziei.

 

Descărcați aici Procedura de emitere a avizului MTIC

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus